Nyhetsartikkel

Multivitaminer: Helsefordelene sitter i hodet

For friske personer uten mangeltilstander gir ikke multivitamintilskudd eller tilskudd av mineraler noen helsegevinst. Eventuelle fordeler man opplever handler sannsynligvis om innstilling og positiv tenkning.

Temaside om Korona

Dette konkluderer forfatterne av en observasjonsstudie som ble publisert i BMJ Open i november 20201.

Mange tar tilskudd med multivitaminer eller mineraltilskudd regelmessig. Estimater antyder at så mange som en av tre amerikanere bruker multivitamintilskudd regelmessig, og kosttilskuddsindustrien er verdt milliarder av dollar. Likevel har ikke kliniske studier funnet målbare helsefordeler ved daglig inntak av slike tilskudd hos personer uten kjent vitamin- eller mineralmangel.

Forfatterne av studien undersøkte derfor helseutfallet hos personer som brukte multivitamintilskudd/mineraltilskudd og sammenlignet resultatene med personer som ikke brukte slike tilskudd.

Helsevurderinger

Data er hentet fra en stor spørreundersøkelse der 21603 voksne personer fra USA deltok. Av disse oppga 4933 at de regelmessig inntok multivitamintilskudd/mineraltilskudd, mens 16670 av deltagerne ikke gjorde det.

Helsevurderingene ble gjort ut i fra fem psykologiske, fysiske og funksjonelle helseutfall. I disse inngikk blant annet: behov for hjelp i daglige rutineoppgaver, historie om ti langtidstilstander som høyt blodtrykk, astma, diabetes, artritt, og tilstedeværelse av 19 vanlige helsetilstander i de foregående 12 måneder. Det siste inkluderte infeksjoner, hukommelsestap, nevrologiske problemer, muskel- og skjelettilstander og psykologisk stress.

Bedre selvrapportert helse

De som regelmessig inntok multivitaminer oppga 30 prosent bedre helse totalt enn de som ikke tok tilskudd. Men i målene som ble gjort for å vurdere den totale helsetilstanden, fant ikke forfatterne av studien noen forskjell.

Ytterligere analyser viste at regelmessig inntak av multivitaminer/mineraltilskudd var forbundet med bedre selvrapportert helse. Dette var uavhengig av etnisitet, kjønn og utdannelsesgruppe, også hos de under 65 år og med lav inntekt.

Subjektivt opplevd helsetilstand er ikke alltid til å stole på, og forskerne så ikke på endringer i helsen før og etter at de begynte å ta tilskudd.

Uavhengig av subjektivt opplevd helsetilstand er mangel på forskjeller i helseutfall i tråd med andre studier som antyder at multivitamintilskudd/mineraltilskudd ikke bedrer helsen i den generelle befolkningen.

Mer positive til egen helse?

Forfatterne foreslår to mulige årsaker til funnene:

  • De som bruker slike tilskudd tror at det hjelper, til tross for fravær av bevis for at det faktisk hjelper
  • De som bruker slike tilskudd er generelt mer positive til egen helse, uavhengig av bruk av kosttilskudd.

En økende mengde bevis antyder at positiv tenkning kan bidra til bedring av ulike helsemessige forhold, påpeker forfatterne. Effekten av positive forventninger blir enda sterkere når man tenker på at mesteparten blir solgt til såkalte "worried-well" -altså personer som er friske, men som er bekymret for å bli syke, skriver de.

Kosttilskuddsindustrien omsetter for milliarder. Det er viktig å forstå hvorfor bruken av multivitamintilskudd er så utstrakt. Dette har betydelige medisinske og økonomiske konsekvenser, skriver de.

Kilder

Referanser

  1. Paranjpe MD, Chin AC, Paranjpe I, et al.. Self-reported health without clinically measurable benefits among adult users of multivitamin and multimineral supplements: a cross-sectional study. BMJ OPEN 2020. bmjopen.bmj.com