Informasjon

Nøkkelrådkost

For god helse, trivsel, og redusert risiko for livsstilsykdommer.

Temaside om Korona

Artikkelen er basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet1

Nøkkelrådskost skal dekke behovet for energi og næringsstoffer og er i overenstemmelse med generelle nasjonale kostråd som anbefales til alle friske og syke med god ernæringsstatus. Rådene skal bidra til generell god helse og redusere risikoen for livsstilsykdommer, hvor kostholdet er en viktig faktor.

Nøkkelrådkost er også en av to standardkoster som myndighetene foreslår for bruk i institusjons- og hjemmetjenester. Den andre standardkosten er energi- og næringstett kost.

Energibehov

  • Energiinntaket bør tilsvare en persons energiforbruk slik at man oppnår stabil vekt:
  • Energibehov varierer betydelig fra person til person, og avhenger blant annet av kroppsvekt og aktivitetsnivå
  • En tommelfingerregel er 30 kcal per kg kroppsvekt per dag

Mer informasjon i Kosthåndboken kapittel 9 "God ernæringspraksis"

Neste side