Nyhetsartikkel

Plantebasert kosthold og kosthold med fisk er gunstig ved covid-19

Plantebasert kosthold med eller uten fisk er forbundet med lavere risiko for moderat til alvorlig covid-19 sykdom. Kosthold med lite karbohydrater og mye protein, ga høyere risiko for alvorlig covid-19 sykdom.

Dette ifølge en studie som ble publisert i BMJ Nutrition, Prevention & Health i juni 20211.

Bakgrunnen for den aktuelle studien er at flere studier har en hypotese om at kostholdet kan spille en viktig rolle ved covid-19-infeksjon, deriblant hvor alvorlige symptomene blir og hvor lenge sykdommen varer. Forskerne bak den aktuelle studien ønsket å se nærmere på dette.

Betydelig eksponering for covid-19

Deltagerne var helsepersonell, i hovedsak leger (95 prosent), fra Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Storbritannia og USA. Mer enn 70 prosent var menn. Alle deltagerne hadde betydelig eksponering for pasienter med covid-19.  Informasjonen ble samlet inn via spørreskjema som tok opp demografiske egenskaper, kosthold og covid-19 utfall.

Totalt hadde 568 av deltagerne hatt covid-19, mens 2316 av deltagerne var i kontrollgruppen. Blant de 568 som hadde hatt covid-19, opplevde 138 moderat til alvorlig sykdom, mens 430 hadde veldig mildt eller mildt sykdomsforløp.

Etter å ha justert for viktige feilkilder fant forfatterne at deltagerne som hadde et plantebasert kosthold, eller spiste plantebasert kost og fisk, hadde henholdsvis 73 prosent og 59 prosent lavere risiko for moderat til alvorlig sykdomsforløp sammenlignet med deltagere som ikke hadde slikt kosthold. Sammenlignet man de som spiste plantebasert, med de som oppga at de spiste lite karbohydrater og mye protein, hadde sistnevnte gruppe større risiko for moderat til alvorlig covid-19 sykdom.

Ernæring er viktig for immunforsvaret

I introduksjonen skriver forfatterne at ernæring spiller en viktig rolle i både medfødt og ervervet immunitet. De påpeker at personer med flere samtidige sykdommer er uforholdsmessig oftere rammet av alvorlig covid-19 sykdom og dødelighet. Årsaken til disse sykdommene er i stor grad uheldige kostvaner og livsstilsfaktorer (inkludert inaktivitet) som har høyere forekomst i land med god økonomi.

Gjennom å forstå forbindelser mellom kosthold og covid-19-relatert sykdom, kan vi forstå mer om hvilken rolle ernæring spiller ved virussykdom. 

Plantebaserte dietter eller vegetariske dietter er (her) definert som kosthold med mye plantemat og lite animalske produkter. Deltagerne som oppga slikt kosthold hadde høyere inntak av grønnsaker, belgfrukter og nøtter, og lavere inntak av fugl og rødt og bearbeidet kjøtt. Deltagerne som fulgte et kosthold med lite karbohydrater og mye protein, hadde høyere inntak av nøtter, belgfrukt, supper og animalske produkter som egg og fjærfe.

Plantebasert kosthold er rikt på næring, inkludert fiber, vitaminer - særlig A, C og E, folat og mineraler som jern, magnesium og kalium. Tidligere studier har vist at tilskudd av noen av disse næringsstoffene, særlig vitamin A, C, D og E, reduserte risikoen for luftveisinfeksjoner som forkjølelse og lungebetennelse. Man tror at disse næringsstoffene er gunstige for immunforsvaret.

Økt sykelighet ved ernæringsmangler

Flere virustyper, deriblant influensa, har vist seg å utvikle økt smittsomhet på grunn av endringer i gener som en konsekvens av formering (replikering) i en vert som har ernæringsmangler. Gitt våre funn om at et kosthold som er rikt på næringsstoffer, beskytter mot alvorlig sykdom, støtter våre data denne hypotesen, skriver forfatterne.

Forfatterne konkluderer med at plantebasert kosthold eller kosthold som er rikt på plantekost og fisk, var forbundet med lavere risiko for moderat til alvorlig covid-19 sykdom. Slike kostvaner kan vurderes som beskyttelse mot alvorlig covid-19, skriver de.

Det er behov for flere studier på dette området for å bekrefte funnene.

Studien har flere styrker, deriblant stort antall deltakere og nøye justering for potensielle feilkilder. Begrensninger i studien inkluderer blant annet at informasjonen ble samlet inn på spørreskjema, med de mulige feilkilder det kan gi. Definisjonen av de ulike kostholdstypene kan variere i noen land, og kanskje var ikke de aller sykeste istand til å svare på undersøkelsen. Det var også få kvinner som deltok i studien.

Kilder

Referanser

  1. Kim H, Rebholz CM, Hegde S, LaFiura C, Raghavan M, Floyd JF, Cheng S, Seidelmann SB. Plant-based diets, pescatarian diets and COVID-19 severity: a population-based case–control study in six countries. BMJ Nutrition Prevention & Health 2021. nutrition.bmj.com