Nyhetsartikkel

Psykisk helse og sunt kosthold hos barn

Kan det å spise en sunn og god skolelunsj og frokost med mye frukt og grønnsaker påvirke barn og unges psykiske velvære?

Myndighetene anbefaler oss å spise minst 5 porsjoner frukt, bær og grønnsaker om dagen. Dette skal gi bedre helse og livskvalitet, og forebygge sykdommer. 

Britiske forskere har undersøkt om et kosthold med mye frukt og grønnsaker også kan påvirke den mentale helsa hos barn og ungdom. I tillegg har de undersøkt hvordan det å spise en god frokost og lunsj virker inn på dette bildet. 

Og ifølge forskerne viser resultatene at å spise en god frokost og lunsj med mye frukt, bær og grønnsaker var signifikant forbundet med bedre psykisk velvære.

Nesten 9000 barn er inkludert i studien, som ble publisert i BMJ Nutrition1 i november 2021. 

Hva er et sunt kosthold?

Lite kunnskap om mat og psykisk helse

Ailsa Welch er professor ved UEAs Norwich Medical School. Hun sier i en nyhetsmelding2 at koblingene mellom ernæring og fysisk helse er godt undersøkt og etablert, men at det ikke er mye kunnskap om hvilken rolle ernæring spiller for barns følelsesliv og psykiske helse.

De britiske forskerne fant ut at barn som spiste fem eller flere porsjoner frukt og grønt om dagen hadde høyest score for mental velvære. Forskerne tok i sine analyser hensyn til andre faktorer som kan ha en innvirkning på dette - for eksempel kjønn, alder, helsedata, ugunstige barndomsopplevelser og hjemmesituasjoner.

Likevel er det viktig å understreke at studien ikke kan bevise denne sammenhengen. Dette er en tverrsnittsstudie hvor forskerne analyserte sammenhengen mellom ernæringsfaktorer og mental helse.

Barna som deltok i studien, rapporterte selv om kostholdet sitt og gjennomførte tester som var tilpasset sin alder. Dette var tester som undersøkte mental velvære, munterhet, hvor avslappet de var og hvordan de håndterte mellommenneskelige forhold.

Undersøkelsen avslørte at rundt en fjerdedel av ungdomsskolebarna og 28 prosent av barneskolebarna spiste frukt og grønnsaker som tilsvarte de anbefalte fem om dagen. Èn av ti barn spiste ikke frukt eller grønnsaker.

20 prosent av ungdomsskoleelevene spiste ikke frokost. Over 10 prosent spiste ikke lunsj. 

- Bør endre skolepolitikken

Forskerne fant altså ut at det å spise godt var forbundet med bedre mentalt velvære hos barn. Særlig blant ungdomsskolebarn var det en sterk sammenheng mellom å spise et næringsrikt kosthold som inkluderte frukt og grønt, og ha bedre mental helse.

De fant også ut at barn som spiste en ordentlig frokost hadde bedre mental helse enn de som ikke hadde spist om morgenen. Ungdomsskoleelever som drakk energidrikker til frokost, hadde spesielt dårlig mental helse, enda lavere enn de barna som ikke spiste frokost i det hele tatt.

- Det var interessant at resultatene viste at ernæring hadde like mye eller mer innvirkning på mental helse som det å være vitne til regelmessig krangling eller vold hjemme, sier Welch.

Forskerne sier i nyhetsmeldingen at folkehelsestrategier og skolepolitikk bør utvikles på en måte som sikrer at ernæring av god kvalitet er tilgjengelig for alle barn - både før de drar på skolen og mens de er der. De mener at dette er nødvendig "for å optimalisere mental velvære og styrke barn slik at de kan oppfylle sitt fulle potensial".

Kilder

Referanser

  1. Hayhoe R, Rechel B, et.al. Cross-sectional associations of schoolchildren’s fruit and vegetable consumption, and meal choices, with their mental well-being: a cross-sectional study . BMJ Nutrition 2021. nutrition.bmj.com
  2. UEA: University of East Anglia, Children who eat more fruit and veg have better mental health, 2021 www.uea.ac.uk