Nyhetsartikkel

Rødbetejuice for å bedre sirkulasjon i beina

En liten studie publisert i tidsskriftet Circulation Research viser at om mennesker med dårlig sirkulasjon i beina drikker rødbetejuice, vil det kunne bedre symptomene.

Temaside om Korona

Personer med nedsatt blodforsyning til fot og legg kan ha nytte av å drikke rødbetejuice. Det viser en randomisert kontrollert studie publisert i tidsskriftet Circulation Research1.

Problemer med å gå

En person med nedsatt blodsirkulasjon i beina kan få så store smerter at han eller hun må stoppe og hvile etter svært korte gåturer. Årsaken er at muskulatur og vev i beina ikke får nok oksygen. 

Ofte kan pasienter angi nokså nøyaktig hvor langt de kan gå, før smertene setter inn. Etter å ha hvilt litt, kan man gå den samme strekningen en gang til.

I den aktuelle studien ga forskerne 35 pasienter en innføring i et treningsopplegg som varte i over 12 uker. Hver treningsøkt bestod av å gå på tredemølle i 30 minutter, med fart og helling tilpasset den enkelte.

Halvparten av deltakerne ble tilfeldig valgt til å drikke rødbetesaft tre timer før hver treningsøkt, mens den andre halvparten fikk placebodrikke.

Teorien handler om at nitrat, som finnes i rødbeter, kan bidra til å øke blodsirkulasjon og oksygen til muskulaturen slik at musklene kan bruke oksygen mer effektivt.

Gikk lenger og fikk senere krampe

Ved slutten av studieperioden, kunne begge gruppene gå lengre enn de gjorde før studien startet. De som fikk rødbetejuice, økte lenden de klarte å gå med 53 meter i gjennomsnitt.  De som fikk placebo, økte lengden med nesten 25 meter i snitt.

Kramper er en vanlig bivirkning av å gå eller drive annen trening for personer med nedsatt blodsirkulasjon i beina. ​Dette ble også forbedret for begge gruppene: Med rødbetdrikke økte tiden det tok før deltagerne fikk kramper i gjennomsnitt med 180 sekunder. For de som ikke fikk rødbetjuice gikk det også lenger tid før krampene kom, en økning i tid på 59 sekunder i snitt. 

Få bieffekter

Dette er en liten studie. At det er få deltagere inkludert, er en svakhet ved studien. Det vil derfor være vanskelig å si om rødbeter virker positivt for alle med nedsatt blodsirkulasjon i beina.

Selv om resultatene antyder at rødbetejuice kan redusere smerte relatert til trening, er det ikke klart hvor mye av forbedringene som skyldtes rødbetedrikken og hvor mye som skyldtes økt treningsmengde. 

Joseph Ladapo fra David Geffen School of Medicine i California var ikke delaktig i studien, men sier til Reuters Health at de potensielle fordelene med rødbeter ikke er etablert i vanlig medisinsk litteratur. Men at det er få ulemper ved å prøve det.

Kilder

Referanser

  1. Woessner M , VanBruggen M, et.al. Beet the Best?. Circulation Research 2018. www.ahajournals.org
  2. Lisa Rapaport, Beet juice may reduce walking pain with leg artery disease, Reuters Health