https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/rss no-bok Helse Copyright 2019 NHI.no Hvilket blodtrykk er den beste prediktoren for kardiovaskulære hendelser? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hvilket-blodtrykk-er-den-beste-prediktoren-for-kardiovaskulare-hendelser/" title="Hvilket blodtrykk er den beste prediktoren for kardiovaskulære hendelser?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pm6uhm8k79zl5sm27kxt/5049-2-hjemmemaling-er-et-godt-supplement.jpg" alt="Hvilket blodtrykk er den beste prediktoren for kardiovaskulære hendelser?"/> </a> Kontorblodtrykk, hjemmeblodtrykk eller 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåling - hvilken metode gir oss best informasjon om fremtidige hendelser? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/hvilket-blodtrykk-er-den-beste-prediktoren-for-kardiovaskulare-hendelser/ 2b224846-9e1f-411b-89e5-7991b62b7bf5 nhi@nhi.no (nhi.no) 17.08.2019 09.08.38 +00:00 Genital herpesinfeksjon <p> <a href="/sykdommer/infeksjoner/kjonnssykdommer/herpes-genitalis/" title="Genital herpesinfeksjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kpgpfmapfcso8lf55k24/25371-2-mann.jpg" alt="Genital herpesinfeksjon"/> </a> Genital herpes er en infeksjon i underlivet med herpes simplex virus (HSV). Første utbrudd kommer oftest få dager til uker etter smitte, senere kan infeksjonen komme tilbake gjentatte ganger. </p> /sykdommer/infeksjoner/kjonnssykdommer/herpes-genitalis/ 7d1768b3-8ef9-40e3-8864-aeda14236c0f nhi@nhi.no (nhi.no) 15.08.2019 13.50.37 +00:00 Malabsorpsjon <p> <a href="/sykdommer/magetarm/diverse/malabsorpsjon/" title="Malabsorpsjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9u50obmoasjo16byxipq/COLOURBOX23843114.jpg" alt="Malabsorpsjon"/> </a> Sykdommer i tarmkanalen, lever eller bukspyttkjertelen kan føre til nedsatt næringsopptak til kroppen. Dette kalles malabsorpsjon. </p> /sykdommer/magetarm/diverse/malabsorpsjon/ e5a7fd76-ecaf-4384-98d4-0892d7d6e821 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.08.2019 12.00.24 +00:00 Ingen bevis for at kjørebriller med gule glass gir bedre syn om natta <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/ingen-bevis-for-at-kjorebriller-med-gule-glass-gir-bedre-syn-om-natta/" title="Ingen bevis for at kjørebriller med gule glass gir bedre syn om natta"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/136ez5eyat6hdxibwfu2/Solbriller.jpg" alt="Ingen bevis for at kjørebriller med gule glass gir bedre syn om natta"/> </a> Kjørebriller som skal bedre synet om natta, fungerer trolig ikke slik de markedsføres som. Det viser en studie publisert i JAMA Ophthalmology. </p> /livsstil/egenomsorg/ingen-bevis-for-at-kjorebriller-med-gule-glass-gir-bedre-syn-om-natta/ 3841d865-84d0-4979-b4e6-f60d449809c8 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.08.2019 11.41.35 +00:00 Forlenger et aktivt sexliv livet etter et hjerteinfarkt? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/et-aktivt-sexliv-forlenger-livet/" title="Forlenger et aktivt sexliv livet etter et hjerteinfarkt?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/xd7ko61t613850mji1c3/6164-2-eldre-par.jpg" alt="Forlenger et aktivt sexliv livet etter et hjerteinfarkt?"/> </a> Personer som overlevde et hjerteinfarkt, og som hadde et aktivt sexliv, hadde i en studie lavere risiko for å dø de nærmeste tiårene sammenlignet med seksuelt avholdende. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/et-aktivt-sexliv-forlenger-livet/ 76706cea-a3d1-4b78-ad07-848ebbf055f3 nhi@nhi.no (nhi.no) 15.08.2019 11.16.29 +00:00 Ibuprofen - max 400 mg ved akutte smerter <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/ibuprofen-max-400-mg-ved-akutte-smerter/" title="Ibuprofen - max 400 mg ved akutte smerter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lyz6c10maaa3u8825aki/11836-2-fotballskade.jpg" alt="Ibuprofen - max 400 mg ved akutte smerter"/> </a> Hva er riktig dosering av ibuprofen ved akutte smerter hos voksne? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/ibuprofen-max-400-mg-ved-akutte-smerter/ 67370c89-2f76-4859-a287-c518661b446a nhi@nhi.no (nhi.no) 15.08.2019 10.09.55 +00:00 Behandling av sterke nevropatiske smerter <p> <a href="/annonsorinnhold/pfizer/behandling-av-sterke-nevropatiske-smerter-med-lyrica/" title="Behandling av sterke nevropatiske smerter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ydks6t8rdafsue7muqyg/top_image5_Cropped.jpg" alt="Behandling av sterke nevropatiske smerter"/> </a> Nevropatisk smerte kan være vanskelig både å diagnostisere og behandle. Det finnes flere alternativer til behandling. For å oppnå et godt behandlingsresultat er det viktig å skape realistiske forventninger til effekt og bivirkninger. Les mer om bivirkningshåndtering og dosering her. </p> /annonsorinnhold/pfizer/behandling-av-sterke-nevropatiske-smerter-med-lyrica/ d52ab0cd-dda9-4056-a5fc-cd9051a5675a nhi@nhi.no (nhi.no) 15.08.2019 05.34.00 +00:00 Gabapentinoider og effekt på koordinasjon, mental helse og kriminalitet <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/gabapentin-pregabalin-og-effekt-pa-koordinasjon-mental-helse-og-kriminalitet/" title="Gabapentinoider og effekt på koordinasjon, mental helse og kriminalitet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/yhyuj2nsurjex11oht2x/9807-2-medisiner.jpg" alt="Gabapentinoider og effekt på koordinasjon, mental helse og kriminalitet"/> </a> Bruken av gabapentinoider øker og kunnskapen om uønskede effekter av disse midlene er begrenset. Forskere har studert et utvalg av den svenske befolkningen for å belyse dette. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/gabapentin-pregabalin-og-effekt-pa-koordinasjon-mental-helse-og-kriminalitet/ 9df6b9ef-e22b-4f5f-b338-c476bdda7bc9 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.08.2019 12.25.01 +00:00 Bildequiz uke 33 2019 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-33-2019/" title="Bildequiz uke 33 2019"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kgjdekfw06e22gjmw6c7/11689-2-bildequiz-uke-30.jpg" alt="Bildequiz uke 33 2019"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-33-2019/ 7d7dea31-5b0b-4977-9038-a3401e8e54b5 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.08.2019 12.15.57 +00:00 Testosteronbehandling og hjertekar-risiko <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/testosteronbehandling-og-hjertekar-risiko/" title="Testosteronbehandling og hjertekar-risiko"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7mfaugs8mds4uixaepzi/Hormonbehandling.jpg" alt="Testosteronbehandling og hjertekar-risiko"/> </a> Et økende antall menn med lave testosteronverdier behandles med testosterontilskudd. Innebærer det noen kardiovaskulær risiko? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/testosteronbehandling-og-hjertekar-risiko/ f5ec0b24-cd61-437a-83be-4de1e14fab44 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.08.2019 10.50.30 +00:00 Trening av styrke og utholdenhet går ikke på bekostning av hverandre <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/trening-av-styrke-og-utholdenhet-gar-ikke-pa-bekostning-av-hverandre/" title="Trening av styrke og utholdenhet går ikke på bekostning av hverandre"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/yxr194r2196sfwnmukk6/utfall.jpg" alt="Trening av styrke og utholdenhet går ikke på bekostning av hverandre"/> </a> Mange antar at hvis du bygger utholdenhet, vil det redusere styrken, og motsatt: Mange kroppsbyggere tror at å trene kondisjon kan føre til tap av muskelmasse og dårligere resultater. Forskning viser at du ikke må inngå noe kompromiss - å trene både styrke og kondisjon kan øke total ytelse. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-generelle/trening-av-styrke-og-utholdenhet-gar-ikke-pa-bekostning-av-hverandre/ 4f346934-33f5-4bc5-973d-08f48b0e4555 nhi@nhi.no (nhi.no) 14.08.2019 08.55.51 +00:00 Urinsyregikt - risikoreduksjon <p> <a href="/sykdommer/muskelskjelett/diverse/urinsyregikt-risikoreduksjon/" title="Urinsyregikt - risikoreduksjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/19n85nv7vdewgsk400if/24301-2-giktlokalisasjoner.jpg" alt="Urinsyregikt - risikoreduksjon"/> </a> Personer med urinsyregikt lever under en konstant risiko for nye anfall med gikt. Flere tiltak bidrar til å redusere denne risikoen: kostjusteringer, forsiktighet med alkohol, medikamenter. </p> /sykdommer/muskelskjelett/diverse/urinsyregikt-risikoreduksjon/ 034a100f-e797-4ba0-97f7-8993b06e0c89 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.08.2019 13.45.21 +00:00 Urinsyregikt, podagra <p> <a href="/sykdommer/muskelskjelett/giktsykdommer/urinsyregikt-podagra/" title="Urinsyregikt, podagra"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/rche0ohmb2pcywkpenwv/11423-2-podagra.jpg" alt="Urinsyregikt, podagra"/> </a> Urinsyregikt er en betennelse i ledd som fører til at leddet blir smertefullt, varmt, rødt og hovent. Urinsyregikt blir også kalt podagra, Kaptein Vom's sykdom, og krystall-leddgikt. </p> /sykdommer/muskelskjelett/giktsykdommer/urinsyregikt-podagra/ 8b8eeef3-b0c4-426d-bfe2-b49d40bc8ea0 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.08.2019 13.36.34 +00:00 Multippel sklerose (MS), en oversikt <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/multippel-sklerose-oversikt/" title="Multippel sklerose (MS), en oversikt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/09wnsf08741hbgtiu9h3/15089-2-nervecellene.jpg" alt="Multippel sklerose (MS), en oversikt"/> </a> MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/multippel-sklerose/multippel-sklerose-oversikt/ 5afcc51b-64d5-43e3-a6f5-3193572e98b3 nhi@nhi.no (nhi.no) 13.08.2019 11.16.56 +00:00 Quiz: Diagnoser - ekspert <p> <a href="/quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert/" title="Quiz: Diagnoser - ekspert"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ufsukrvl60xbeek8cot5/ord_diagnoser.jpg" alt="Quiz: Diagnoser - ekspert"/> </a> Se hvor godt du klarer deg når vi beveger oss inn i diagnosens verden, mangler du embedseksamen blir dette vanskelig - denne quizen er ment å gi utfordringer selv for leger! Det er 263 diagnoser i denne quizen nå, men flere vil komme til. </p> /quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert/ cf794606-9015-46e2-873f-678f3dcb8b45 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.08.2019 13.21.49 +00:00 Hjerte/kar-effekter av energidrikk <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kardiovaskulare-effekter-av-energidrikk/" title="Hjerte/kar-effekter av energidrikk"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/b4rte24hh2ve0u86i59l/COLOURBOX38468722.jpg" alt="Hjerte/kar-effekter av energidrikk"/> </a> I en studie av en gruppe friske frivillige fant at forskere at inntak av store mengder energidrikk kunne føre til økt blodtrykk og forlenget QT-tid. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/kardiovaskulare-effekter-av-energidrikk/ b8978e15-62c0-4ca2-b55e-5c1368dd5179 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.08.2019 07.40.40 +00:00 Nesespray og avhengighet <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/nesespray-og-avhengighet/" title="Nesespray og avhengighet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/l8rq99rehnkxitjokr9g/10610-2-nesespray.jpg" alt="Nesespray og avhengighet"/> </a> Nesespray er godt å ha når nesen er tett. Men husk å slutt i tide. </p> /livsstil/egenomsorg/nesespray-og-avhengighet/ f46d7c18-15aa-4d8f-8152-c4c5a9cbc548 nhi@nhi.no (nhi.no) 12.08.2019 07.00.00 +00:00 Behandling av skoliose <p> <a href="/sykdommer/barn/bein-og-ledd/skoliose-behandling/" title="Behandling av skoliose"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jwwofdebawh0tpdlaj5w/11850-2-skoliose.jpg" alt="Behandling av skoliose"/> </a> Skoliose hos barn og ungdommer behandles enten med observasjon ved moderate skjevheter, korsett ved større skjevheter eller kirurgi ved uttalte skjevheter i ryggen. </p> /sykdommer/barn/bein-og-ledd/skoliose-behandling/ c841f32b-0190-4c2c-99a6-b2c47b5f7b49 nhi@nhi.no (nhi.no) 09.08.2019 13.46.48 +00:00 Skoliose - skjev rygg <p> <a href="/sykdommer/barn/bein-og-ledd/skoliose-skjev-rygg/" title="Skoliose - skjev rygg"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/g90cdg7ret738id1y7ih/10643-2-bildequiz-uke-17.jpg" alt="Skoliose - skjev rygg"/> </a> Skoliose er skjevheter i ryggsøylen som er så markante at de kan gi problemer. 0,5-3 prosent av alle barn og ungdommer har skoliose, men bare en tiendedel av disse behøver behandling. </p> /sykdommer/barn/bein-og-ledd/skoliose-skjev-rygg/ 49b4bf0c-4dc2-404e-9106-68dcee0bd1ce nhi@nhi.no (nhi.no) 09.08.2019 13.40.34 +00:00 Underlivssmerter, akutte, veiviser <p> <a href="/symptomer/kvinne/underlivssmerter-veiviser/" title="Underlivssmerter, akutte, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6px75e12ogagjwjzxfza/COLOURBOX23101613.jpg" alt="Underlivssmerter, akutte, veiviser"/> </a> Underlivssmerter kan være akutte eller kroniske, eller de kan variere i takt med menstruasjon (sykliske smerter). Les mer om hva som kan være årsaken i vår veiviser: </p> /symptomer/kvinne/underlivssmerter-veiviser/ 08c64e8a-e74b-4f7b-9b95-f4f2290a981d nhi@nhi.no (nhi.no) 08.08.2019 11.07.26 +00:00 ØV: diagnoser - ekspert D <p> <a href="/quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert-d/" title="ØV: diagnoser - ekspert D"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ufsukrvl60xbeek8cot5/ord_diagnoser.jpg" alt="ØV: diagnoser - ekspert D"/> </a> Se hvor godt du klarer deg når vi beveger oss inn i diagnosenes verden, mangler du embedseksamen blir dette vanskelig - denne quizen er ment å gi utfordringer selv for leger! Det 32 diagnoser i denne quizen. </p> /quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert-d/ 367f0862-33ed-4f0c-ab41-659e4c3e51af nhi@nhi.no (nhi.no) 08.08.2019 08.01.00 +00:00 ØV: diagnoser - ekspert C del 2 <p> <a href="/quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert-c2/" title="ØV: diagnoser - ekspert C del 2"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ufsukrvl60xbeek8cot5/ord_diagnoser.jpg" alt="ØV: diagnoser - ekspert C del 2"/> </a> Se hvor godt du klarer deg når vi beveger oss inn i diagnosenes verden, mangler du embedseksamen blir dette vanskelig - denne quizen er ment å gi utfordringer selv for leger! Det 21 diagnoser i denne quizen. </p> /quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert-c2/ 5c4ef6af-e13c-4095-a9e5-5e95f9cb6fe4 nhi@nhi.no (nhi.no) 08.08.2019 08.01.00 +00:00 Quiz: Sykdom og skader i huden <p> <a href="/quiz/hudsykdommer-quiz/" title="Quiz: Sykdom og skader i huden"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kqk82bi5fkrunb7v3xv6/COLOURBOX34593437.jpg" alt="Quiz: Sykdom og skader i huden"/> </a> Huden er vårt største organ, og har mange funksjoner. Blir huden syk eller skadet vil også hudens funksjoner lide, blant annet barriære-funksjonen huden har for å holde infeksjoner ute fra kroppen. </p> /quiz/hudsykdommer-quiz/ eeb4d581-4c64-4177-b5fb-54b9d46f6552 nhi@nhi.no (nhi.no) 08.08.2019 07.53.00 +00:00 Folkehelserapport: Ett av fem barn opplever vold fra foreldrene <p> <a href="/familie/barn/folkehelserapport-ett-av-fem-barn-opplever-vold-fra-foreldrene/" title="Folkehelserapport: Ett av fem barn opplever vold fra foreldrene"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5clu4echrpj9brb2pyvs/barnhoppar.jpg" alt="Folkehelserapport: Ett av fem barn opplever vold fra foreldrene"/> </a> Ett av fem barn blir lugget, kløpet, ristet eller slått med flat hånd. Det viser Folkehelserapporten utgitt av Folkehelseinstituttet (FHI). </p> /familie/barn/folkehelserapport-ett-av-fem-barn-opplever-vold-fra-foreldrene/ 7e83415d-0146-4726-a8a2-9f7a3f907583 nhi@nhi.no (nhi.no) 07.08.2019 13.32.02 +00:00 Bildequiz uke 32 2019 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-32-2019/" title="Bildequiz uke 32 2019"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/9arzdrlbchud12z0wxle/10840-2-bildequiz1.jpg" alt="Bildequiz uke 32 2019"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-32-2019/ 32b56559-dfec-40ee-8cea-ef881cc91985 nhi@nhi.no (nhi.no) 07.08.2019 13.29.37 +00:00 Amming <p> <a href="/familie/barn/amming-og-rusmidler/amming/" title="Amming"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2afjy3imbggwzl7n9hg0/5199-2-amming-og-medisiner.jpg" alt="Amming"/> </a> Brystene er ofte svært følsomme, men det har ingenting for seg å prøve å herde brystvortene før amming starter. </p> /familie/barn/amming-og-rusmidler/amming/ 9ae17b0a-278c-456b-a69b-8aa34693d9ba nhi@nhi.no (nhi.no) 07.08.2019 11.52.15 +00:00 Acetylsalisylsyre på godt og vondt <p> <a href="/forskning-og-intervju/aspirin-pa-godt-og-vondt/" title="Acetylsalisylsyre på godt og vondt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/56xukeacauvkrsxchz63/6717-2-mann.jpg" alt="Acetylsalisylsyre på godt og vondt"/> </a> Acetylsalisylsyre minsker risikoen for forverrelse av etablert hjertekarsykdom. Men kan acetylsalisylsyre også forebygge hjertekarsykdom hos friske? Resultatene er motstridende. </p> /forskning-og-intervju/aspirin-pa-godt-og-vondt/ d5b3b231-7c40-4d9a-b6e8-4a5df229d1db nhi@nhi.no (nhi.no) 07.08.2019 09.14.20 +00:00 Viktig endring i behandlingen av astma <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/viktig-endring-i-behandlingen-av-astma/" title="Viktig endring i behandlingen av astma"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ln8s2ein8iligr6gry7v/15012-2-astma.jpg" alt="Viktig endring i behandlingen av astma"/> </a> GINA's retningslinjer for astmabehandling følges i mange land, også i Norge. I de nye retningslinjene anbefales ICS-formoterol ved behov fremfor bruk av bronkodilator alene. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/viktig-endring-i-behandlingen-av-astma/ e2d7095f-6283-4d4b-84f1-00b948f0a023 nhi@nhi.no (nhi.no) 07.08.2019 05.06.52 +00:00 ØV: diagnoser - ekspert C del 1 <p> <a href="/quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert-c1/" title="ØV: diagnoser - ekspert C del 1"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ufsukrvl60xbeek8cot5/ord_diagnoser.jpg" alt="ØV: diagnoser - ekspert C del 1"/> </a> Se hvor godt du klarer deg når vi beveger oss inn i diagnosenes verden, mangler du embedseksamen blir dette vanskelig - denne quizen er ment å gi utfordringer selv for leger! Det 20 diagnoser i denne quizen. </p> /quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert-c1/ 375d8e54-237a-4594-8df0-49c3d462abcf nhi@nhi.no (nhi.no) 06.08.2019 08.01.00 +00:00 Råd for å få barn til å ta medisin <p> <a href="/familie/barn/rad-for-a-fa-barn-til-a-ta-medisin/" title="Råd for å få barn til å ta medisin "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mpu5gbh53s26k7g6h6ax/6117-2-medisin-barn.jpg" alt="Råd for å få barn til å ta medisin "/> </a> Å få barn til å ta medisinen sin kan være en skikkelig utfordring. Å la barnet selv få ta del i planleggingen av et behandlingsopplegg, ta de valgene det kan ta, og få god informasjon om både sykdommen og medisinen, kan gjøre det enklere for både deg og barnet ditt. En annen metode med god effekt er bestikkelser. </p> /familie/barn/rad-for-a-fa-barn-til-a-ta-medisin/ d52cf5d1-d250-4d11-a556-715b4036516b nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 11.47.37 +00:00 Sunt vett <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/sunt-vett/" title="Sunt vett"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3jmzvzrgmgexdew88yxm/10976-2-tankefull.jpg" alt="Sunt vett"/> </a> Kjenner du til disse reglene? </p> /livsstil/egenomsorg/sunt-vett/ 6ceeacd8-c325-4698-b715-ef0654a0aa89 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 11.40.54 +00:00 Kjæledyr gir bedre helse <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/kjaledyr-bra-for-helsen/" title="Kjæledyr gir bedre helse"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/yt49xlnh6wsxhh89g9bu/6636-2-kanin.jpg" alt="Kjæledyr gir bedre helse"/> </a> For mange er kjæledyret en nær og fortrolig venn, og de kan oppleve at dyrene gir dem trygghet og stabilitet i hverdagen. </p> /livsstil/egenomsorg/kjaledyr-bra-for-helsen/ e1405ecf-2f44-4875-bdeb-a5aad2846ca3 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 11.28.31 +00:00 Forebygg hundebitt <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/forebygg-hundebitt/" title="Forebygg hundebitt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/av0iiyu7cumxidyylcg8/6632-2-hund-og-barn.jpg" alt="Forebygg hundebitt"/> </a> Blant de som trenger behandling for bittskader fra hund, er de fleste barn. </p> /livsstil/egenomsorg/forebygg-hundebitt/ 09e57007-8785-48e2-a37b-2ca4a2ae7a5f nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 11.16.48 +00:00 Treningsråd ved inkontinens <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-inkontinens/" title="Treningsråd ved inkontinens"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/zdvtsok42hi6qola5u4j/6168-2-styrketrening-dame.jpg" alt="Treningsråd ved inkontinens"/> </a> Mange som sliter med inkontinens, opplever det som utfordrende å være så aktiv som de ønsker å være. I denne artikkelen får du rådene som kan gjøre det litt enklere. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-inkontinens/ 5d9984ee-6756-4c36-b65a-138b1315dd19 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 11.06.09 +00:00 Fornyet vurdering - second opinion <p> <a href="/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/fornyet-vurdering-second-opinion/" title="Fornyet vurdering - second opinion "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7yudg6k9ep50mbkmnbww/9027-2-second-opinion.jpg" alt="Fornyet vurdering - second opinion "/> </a> Dersom du ønsker deg en ny vurdering av din tilstand hos en annen allmennlege eller en annen spesialist, har du rett til å be om fornyet vurdering. Dette kan du gjøre uten at du behøver å oppgi noen grunn for det. </p> /rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/fornyet-vurdering-second-opinion/ 1fe7b9b1-4766-4f18-9816-4978616a1b76 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 11.03.13 +00:00 Trening ved overvekt og fedme <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/trening-ved-overvekt-og-fedme/" title="Trening ved overvekt og fedme"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/yllao8iazgkuuh3wdi6o/37677-2-trening.jpg" alt="Trening ved overvekt og fedme"/> </a> Er du overvektig eller har fedme, og du planlegger å begynne å trene? Da bør du kjenne til disse rådene før du setter i gang. </p> /trening/aktivitet-og-helse/treningsrad-ved-ulike-sykdommer/trening-ved-overvekt-og-fedme/ ce43b1ea-a4d1-4333-8f07-c398a859e749 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 11.01.48 +00:00 Revmatisme og fysisk aktivitet <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/revmatisme-og-fysisk-aktivitet/" title="Revmatisme og fysisk aktivitet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7uukjhsg9z7iwjg97zw4/19150-2-fysisk-aktivitet-og-revmatisme.jpg" alt="Revmatisme og fysisk aktivitet"/> </a> Personer med revmatisme har like stort behov for fysisk aktivitet som andre. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/revmatisme-og-fysisk-aktivitet/ ee19509d-c355-4990-b339-dccab7ea0869 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 10.46.39 +00:00 Fysisk aktivitet ved muskelskjelettlidelser <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/muskelskjelettlidelser-fysisk-aktivitet/" title="Fysisk aktivitet ved muskelskjelettlidelser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/1f2n26ex8ml76ai3251c/11887-2-trening.jpg" alt="Fysisk aktivitet ved muskelskjelettlidelser"/> </a> Muskelskjelettlidelser er den dominerende årsaken til sykefravær og uføretrygd. Fysisk aktivitet forebygger slike sykdommer og står sentralt i behandlingen og rehabiliteringen av muskelskjelettlidelser. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/muskelskjelettlidelser-fysisk-aktivitet/ 54dba009-c0ec-4e32-9540-a3d4efd09427 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 10.29.26 +00:00 Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og rehabilitering av kreft <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/kreft-fysisk-aktivitet/" title="Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og rehabilitering av kreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7zaohgy263lidi6lm05a/6161-2-trening-eldre.jpg" alt="Fysisk aktivitet i forebygging, behandling og rehabilitering av kreft"/> </a> Det oppdages vel 30.000 nye krefttilfeller i Norge årlig. Omlag halvparten av den norske befolkning kan ventes å få en kreftdiagnose i løpet av livet. Det er antatt at to tredjedeler av årsaken til kreftutvikling kan knyttes til livsstilsfaktorer og en aldrende befolkning. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/kreft-fysisk-aktivitet/ c3e4dc57-965a-4b5d-8ec5-d9ed3718376b nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 10.21.20 +00:00 Fysisk aktivitet, hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og diabetes type 2 <p> <a href="/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/hjertekar-diabetes-fysisk-aktivitet/" title="Fysisk aktivitet, hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og diabetes type 2"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/m5swjfogtsq4eo7bgoe2/59210-2-joggetur.jpg" alt="Fysisk aktivitet, hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom og diabetes type 2"/> </a> Trening reduserer risikoen for å utvikle mange sykdommer. </p> /trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/hjertekar-diabetes-fysisk-aktivitet/ 53bbe090-b763-4cfd-84b9-c6538786d972 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.08.2019 10.06.55 +00:00