https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/rss no-bok Helse Copyright 2019 NHI.no Vurdering og behandling av dehydrering hos barn /skjema-og-kalkulatorer/skjema/diverse/dehydrering-hos-barn-vurdering-og-behandling/ 2533992b-7029-4d1d-a4bc-791e1775eac4 nhi@nhi.no (nhi.no) 06.12.2019 14.00.20 +00:00 Trombocyttsykdommer (medfødte blodplatedefekter) /sykdommer/sjeldne-tilstander/m/trombocyttsykdommer/ a837ff79-159b-4d8b-944c-2d2946fcadd9 nhi@nhi.no (nhi.no) 06.12.2019 11.53.19 +00:00 Kroppslige plager med psykisk bakgrunn, veiviser <p> <a href="/symptomer/psyke-og-sinn/kroppslige-plager-psykisk-arsak-veiviser/" title="Kroppslige plager med psykisk bakgrunn, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/j2zetjm7op9hvtwmm00e/COLOURBOX23755412.jpg" alt="Kroppslige plager med psykisk bakgrunn, veiviser"/> </a> Kroppslige plager med psykisk bakgrunn betegnes i medisinen som somatisering. Det er kroppslige symptomer hvor kroppslige forklaringer ikke kan påvises eller ikke står i forhold til de opplevde plager. </p> /symptomer/psyke-og-sinn/kroppslige-plager-psykisk-arsak-veiviser/ 2e8129e0-75f7-4737-8187-5a87b8c61e70 nhi@nhi.no (nhi.no) 06.12.2019 07.51.01 +00:00 Kontroller etter føflekkreft <p> <a href="/sykdommer/hud/foflekker-pigmenterte-utslett/foflekkreft-kontrollopplegg/" title="Kontroller etter føflekkreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2471xt45mz4yt9i5an25/COLOURBOX22039504.jpg" alt="Kontroller etter føflekkreft"/> </a> Har man fått behandling for føflekkreft (malignt melanom - MM), får man tilbud om etterkontroller. Hvor hyppige og omfattende kontrollene blir, vurderes ut fra sykdommens art, lokalisasjon og forhold ved pasienten. </p> /sykdommer/hud/foflekker-pigmenterte-utslett/foflekkreft-kontrollopplegg/ c15f11b5-7b69-41fd-94b3-3253cb3c71ef nhi@nhi.no (nhi.no) 05.12.2019 14.22.37 +00:00 Oppstemthet og mani, veiviser <p> <a href="/symptomer/psyke-og-sinn/oppstemthet-og-mani-veiviser/" title="Oppstemthet og mani, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3msb7jflnji3ud6qsj6k/35627-2-trist-familie.jpg" alt="Oppstemthet og mani, veiviser"/> </a> Oppstemthet og mani har symptomer som rastløshet, snakkesalighet, tap av hemninger, økt seksualdrift og ukritisk bruk av penger. I denne veiviseren kan du lese mer om årsaker til mani, og når du bør søke lege. </p> /symptomer/psyke-og-sinn/oppstemthet-og-mani-veiviser/ a1c34672-1bbb-4cdb-adf5-9563b010b633 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.12.2019 13.03.12 +00:00 Hallusinasjoner, veiviser <p> <a href="/symptomer/psyke-og-sinn/hallusinasjoner-veiviser/" title="Hallusinasjoner, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/gxo46rckveqm5dla99rx/COLOURBOX4826185.jpg" alt="Hallusinasjoner, veiviser"/> </a> En hallusinasjon er for eksempel at du hører og ser ting som ikke eksisterer eller er virkelige. I denne veiviseren kan du lese om hva som kan være årsaker til hallusinasjoner. </p> /symptomer/psyke-og-sinn/hallusinasjoner-veiviser/ afdd9135-9bd9-43cb-b890-873c806f5413 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.12.2019 12.13.22 +00:00 Quiz: Omgangssyke <p> <a href="/quiz/omgangssyke-quiz/" title="Quiz: Omgangssyke"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8d6suaze4g3tmll2iwr2/6485-2-omgangssyke.jpg" alt="Quiz: Omgangssyke"/> </a> Særlig småbarnsforeldre får god anledning til å bli kjent med denne tilstanden, men ingen kan føle seg helt trygge. Heldigvis er det sjelden at omgangssyken gir alvorlige medisinske konsekvenser. </p> /quiz/omgangssyke-quiz/ 44ee0700-5459-445c-a437-5fa750536b07 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.12.2019 10.46.00 +00:00 Avhengig av smarttelefonen: mange unge får panikk <p> <a href="/familie/barn/avhengig-av-smarttelefonen-mange-unge-far-panikk/" title="Avhengig av smarttelefonen: mange unge får panikk"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6hss0ufo0hkmnai7lfz1/40885-2-mobiltelefonavhengighet.jpg" alt="Avhengig av smarttelefonen: mange unge får panikk"/> </a> Nesten en av fire unge er så knyttet til smarttelefonen sin at det ligner en avhengighet. </p> /familie/barn/avhengig-av-smarttelefonen-mange-unge-far-panikk/ 41ffea20-aadb-4c5f-ae3e-402778072dd3 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.12.2019 08.46.01 +00:00 Navlebrokk <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/magetarmsykdommer/navlebrokk/" title="Navlebrokk"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/wfm9pjyuodz6tvgzun7p/49516-2-nyfdt.jpg" alt="Navlebrokk"/> </a> En utposning av bukveggen utgått fra navlen. Tilstanden er vanligst hos barn. I de fleste tilfeller forsvinner brokket av seg selv. </p> /sykdommer/kirurgi/magetarmsykdommer/navlebrokk/ be018834-c0e2-4d10-a29e-92df0e97dd16 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.12.2019 08.32.31 +00:00 Bildequiz uke 49 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-49/" title="Bildequiz uke 49"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/508200ur7mep3tqntqci/9116-2-hudlidelser-svangerskap-puppp.jpg" alt="Bildequiz uke 49"/> </a> Vet du hvilken tilstand denne personen har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-49/ 99d051d3-6f70-46c9-9643-4088ebfca36d nhi@nhi.no (nhi.no) 05.12.2019 08.12.30 +00:00 Kjerringrokk/åkersnelle <p> <a href="/livsstil/alternativ-medisin/naturpreparat/kjerringrokkakersnelle/" title="Kjerringrokk/åkersnelle"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5on8kzcxdfymjb7tgzbk/42920-2-kersnelle.jpg" alt="Kjerringrokk/åkersnelle"/> </a> Kjerringråkk, eller åkersnelle, er blant annet foreslått mot urinveisinfeksjon og til behandling av sår. I denne artikkelen kan du lese om effekt og mulige bivirkninger. </p> /livsstil/alternativ-medisin/naturpreparat/kjerringrokkakersnelle/ 7d8a08c4-75f9-462a-934d-f251eef4d71c nhi@nhi.no (nhi.no) 05.12.2019 07.00.00 +00:00 Klaseormedrue <p> <a href="/livsstil/alternativ-medisin/naturpreparat/klaseormedrue/" title="Klaseormedrue"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/el409srbtyehc07zpokx/42921-2-urter.jpg" alt="Klaseormedrue"/> </a> Klaseormedrue er en urt som brukes mot overgangsplager. I denne artikkelen kan du lese mer om effekt og mulige bivirkninger. </p> /livsstil/alternativ-medisin/naturpreparat/klaseormedrue/ 2028a351-462c-40e4-a967-85e199d30664 nhi@nhi.no (nhi.no) 05.12.2019 06.28.00 +00:00 Depresjonsfølelse, veiviser <p> <a href="/symptomer/psyke-og-sinn/depresjonsfolelse-veiviser/" title="Depresjonsfølelse, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jfewe5aizz7r5qqqonh7/59206-2-eldre-depresjon.jpg" alt="Depresjonsfølelse, veiviser"/> </a> Depresjonsfølelse kjennetegnes typisk av nedstemthet, tap av interesser og glede, tretthet og redusert energi og overskudd. I denne veiviseren kan du lese mer om ulike årsaker til at dette oppstår, og om når du bør oppsøke lege. </p> /symptomer/psyke-og-sinn/depresjonsfolelse-veiviser/ 4a97208c-b0f5-4706-ac0d-894afe811f74 nhi@nhi.no (nhi.no) 04.12.2019 11.01.20 +00:00 Uro, forvirring, veiviser <p> <a href="/symptomer/psyke-og-sinn/uro-forvirring-veiviser/" title="Uro, forvirring, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/7s37p2hpbwmsfcf89gzs/10883-2-redd-jente.jpg" alt="Uro, forvirring, veiviser"/> </a> Uro og forvirring er en tilstand som er preget av sviktende orientering for tid, sted, situasjon og person. Årsaker kan være blant annet demens, rus, og panikkangst. </p> /symptomer/psyke-og-sinn/uro-forvirring-veiviser/ c7794a64-069e-4f92-b803-e54032b0b584 nhi@nhi.no (nhi.no) 04.12.2019 09.25.52 +00:00 For tidlig fødsel - prematuritet <p> <a href="/sykdommer/barn/nyfodtmedisin/for-tidlig-fodsel-prematuritet/" title="For tidlig fødsel - prematuritet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/l41ia3se2dkxfb7ufl4z/2784-2-nyfodt.jpg" alt="For tidlig fødsel - prematuritet"/> </a> Premature barn vil si barn som fødes før utgangen av svangerskapets uke 37. Omtrent 7,5 prosent av alle svangerskap ender med for tidlig fødsel. Andelen barn som overlever ved for tidlig fødsel, har steget raskt de siste tiårene. </p> /sykdommer/barn/nyfodtmedisin/for-tidlig-fodsel-prematuritet/ 28344fde-c340-43e3-8407-ae1203b2779e nhi@nhi.no (nhi.no) 04.12.2019 07.56.29 +00:00 Postural takykardi syndrom (POTS) <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/nerveskader/postural-takykardi-syndrom/" title="Postural takykardi syndrom (POTS)"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/sxdohgdx426jjliqzq30/7675-2-dame-som-sover.jpg" alt="Postural takykardi syndrom (POTS)"/> </a> Postural takykardi syndrom (POTS) er en tilstand hvor hovedsymptomet er høy/økt puls i oppreist stilling. Ofte ledsagende ørhet, svimmelhet, hevelser i beina, eventuelt mageplager. Rask puls og øvrige plager lindres når man legger seg ned. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/nerveskader/postural-takykardi-syndrom/ be1edde0-3b08-48af-b90e-57da4d964d0e nhi@nhi.no (nhi.no) 03.12.2019 12.31.26 +00:00 Tåreveisstenose <p> <a href="/sykdommer/barn/oye/tareveisstenose/" title="Tåreveisstenose"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hysykiqyi9e9p5rkwr3a/58916-2-tareveisstenose.jpg" alt="Tåreveisstenose"/> </a> Tette tåreganger er svært vanlig, og rammer omtrent 6 prosent av alle nyfødte. Omtrent 90 prosent vokser plagen av seg i løpet av de første 6 levemånedene. </p> /sykdommer/barn/oye/tareveisstenose/ 89890eb3-e25e-46d3-a71e-5cbc905f4e4e nhi@nhi.no (nhi.no) 03.12.2019 12.25.12 +00:00 Tannfrembrudd <p> <a href="/sykdommer/orenesehals/tannhelse/tannfrembrudd/" title="Tannfrembrudd"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/dxdudk09dee9hqa7gi3m/9803-2-baby-fot.jpg" alt="Tannfrembrudd"/> </a> Tenner som bryter ut av gummene, kan forårsake gråt hos de minste. Dette er velkjent for de fleste foreldre. Her følger noen råd for hvordan man kan dempe disse plagene. </p> /sykdommer/orenesehals/tannhelse/tannfrembrudd/ be44b770-cb7d-4bdc-b9f8-a445cce65314 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.12.2019 11.42.55 +00:00 Skolevegring <p> <a href="/sykdommer/barn/sosiale-problemer/skolevegring/" title="Skolevegring"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/evb0roenstydkazbktpx/7239-2-skolevegring.jpg" alt="Skolevegring"/> </a> Skolevegring betyr at barn er redde for å gå på skolen. </p> /sykdommer/barn/sosiale-problemer/skolevegring/ e2b3d099-102f-43de-91d1-f96c37d5fa9d nhi@nhi.no (nhi.no) 03.12.2019 11.16.34 +00:00 Spina bifida hos barn <p> <a href="/sykdommer/barn/bein-og-ledd/spina-bifida-hos-barn/" title="Spina bifida hos barn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/fva2nv9rfl054h7xy78c/47333-2-spina-bifida-occulta-hartegn.jpg" alt="Spina bifida hos barn"/> </a> Manglende sammenvoksning av ryggraden baktil, spina bifida, kan føre til ulike grader av brokkdannelse av ryggmarg og hjernehinner. </p> /sykdommer/barn/bein-og-ledd/spina-bifida-hos-barn/ 3000a0db-2425-467e-9f58-845ef02a9d4f nhi@nhi.no (nhi.no) 03.12.2019 10.11.02 +00:00 Medfødte feilstillinger i fot <p> <a href="/sykdommer/barn/bein-og-ledd/fottene-medfodte-feilstillinger/" title="Medfødte feilstillinger i fot"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/brur6oetebr90zhc2e83/6664-2-fotter.jpg" alt="Medfødte feilstillinger i fot"/> </a> Barn kan ha medfødte feilstillinger i ankelledd og fot. Noen av disse tilstandene bør behandles for å unngå problemer senere i livet. Her følger en kort oversikt over de vanligste feilstillinger og misdannelser i føtter. </p> /sykdommer/barn/bein-og-ledd/fottene-medfodte-feilstillinger/ 6cad7012-ff1c-45d0-b92d-11e82467626a nhi@nhi.no (nhi.no) 03.12.2019 09.50.14 +00:00 Leppe-kjeve-gane-spalte <p> <a href="/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/leppeganespalte/" title="Leppe-kjeve-gane-spalte"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/qucbcdmk3ew69jnhq5th/54686-2-leppeganespalte.jpg" alt="Leppe-kjeve-gane-spalte"/> </a> Leppe-kjeve-gane-spalte er en misdannelse som forekommer hos ca. 2 av 1000 nyfødte barn. Tilstanden skaper problemer med amming, tannutvikling og ofte hyppige ørebetennelser. Disse barna må gjennom flere operasjoner, og de følges av behandlingsteam gjennom hele oppveksten. </p> /sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/leppeganespalte/ 51a492b3-9b44-4de0-ac0e-a8249a1ecfe1 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.12.2019 09.16.46 +00:00 Duchennes muskeldystrofi <p> <a href="/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/duchennes-muskeldystrofi/" title="Duchennes muskeldystrofi "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/u3uf3wl1kpo0yva7cw29/9624-2-barnefotter.jpg" alt="Duchennes muskeldystrofi "/> </a> Muskeldystrofi er betegnelse på tilstander hvor musklene ikke utvikler seg som de skal, og blir tynne og svake. Duchennes muskeldystrofi er den hyppigste formen. </p> /sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/duchennes-muskeldystrofi/ 654e4fca-a9d6-4aad-a479-f6c45f953f4d nhi@nhi.no (nhi.no) 03.12.2019 08.21.29 +00:00 Sammenvoksning av kjønnslepper hos jenter <p> <a href="/sykdommer/barn/ulike-sykdommer/sammenvoksning-kjonnslepper/" title="Sammenvoksning av kjønnslepper hos jenter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/3oiwqnhofc4vx98ik1wp/58855-2-stamming-jenter.jpg" alt="Sammenvoksning av kjønnslepper hos jenter"/> </a> Hos noen barn dekkes hele eller deler av skjedeåpningen av en tynn hinne. Dersom den også dekker urinrørsåpningen, kan tilstanden disponere for urinveisinfeksjoner. </p> /sykdommer/barn/ulike-sykdommer/sammenvoksning-kjonnslepper/ 93aa3942-934c-4ed1-bc75-29d057b78b08 nhi@nhi.no (nhi.no) 03.12.2019 08.10.21 +00:00 Gulping hos babyer <p> <a href="/familie/barn/nyfodt-barn/gulping-hos-babyer/" title="Gulping hos babyer"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/yc2qe6crbhzkgyiw62ht/58930-2-baby.jpg" alt="Gulping hos babyer"/> </a> Å gulpe er vanlig hos små babyer. Men hva er normalt, og hva kan være tegn på at noe er galt? Og kan du gjøre noe for å forhindre det? </p> /familie/barn/nyfodt-barn/gulping-hos-babyer/ 00fbf606-690c-495f-ad3a-126bba7e75d5 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.12.2019 23.00.00 +00:00 Behandling av kronisk utmattelsessyndrom <p> <a href="/sykdommer/hjernenervesystem/utmattelsessyndrom-kronisk/utmattelsessyndrom-behandling/" title="Behandling av kronisk utmattelsessyndrom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jbrdm21podh0iscq8pxu/7155-2-lavt-blodsukker.jpg" alt="Behandling av kronisk utmattelsessyndrom"/> </a> Det finnes ingen behandling som raskt kan gjøre den syke frisk. Viktigst er aktivitetstilpasning, mestringsstøtte, samt behandling av symptomer og samtidige sykdommer. Behandlingsformer som ellers kan ha gunstig effekt hos noen, er kognitiv terapi og individuelt tilpasset treningsbehandling. </p> /sykdommer/hjernenervesystem/utmattelsessyndrom-kronisk/utmattelsessyndrom-behandling/ 0e65af6d-020a-4281-a304-b6cf5a05bd67 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.12.2019 14.38.23 +00:00 Leukemi hos barn <p> <a href="/sykdommer/barn/kreftsykdommer/barneleukemi/" title="Leukemi hos barn"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/rytt8h0tln7p2twvfk01/6921-2-barn-adhd.jpg" alt="Leukemi hos barn"/> </a> Hvert år får rundt 130 barn i Norge en eller annen form for kreft. Cirka 40 av disse får leukemi- en ondartet sykdom i kroppens blodceller. </p> /sykdommer/barn/kreftsykdommer/barneleukemi/ 6c33a364-cfe7-406f-971d-4c37de7ff45e nhi@nhi.no (nhi.no) 02.12.2019 14.21.56 +00:00 Pusteproblemer hos barn, veiviser <p> <a href="/symptomer/barn/tung-pust-hos-barn-veiviser/" title="Pusteproblemer hos barn, veiviser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/huygv0k9vescgdn5rerw/48504-2-barn-pust.jpg" alt="Pusteproblemer hos barn, veiviser"/> </a> Tung pust eller kortpusthet kan utløses på grunn av mangel på oksygen i kroppens vev. </p> /symptomer/barn/tung-pust-hos-barn-veiviser/ 5b538f37-be51-4106-bc42-47ecc6f5fc5c nhi@nhi.no (nhi.no) 02.12.2019 13.14.03 +00:00 Symptomer på lavt stoffskifte <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/symptomer-pa-lavt-stoffskifte/" title="Symptomer på lavt stoffskifte"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/gkrmh976c354eycwwpsx/10204-2-eldre-dame-trist-sliten-trott.jpg" alt="Symptomer på lavt stoffskifte"/> </a> Tristhet, tiltaksløshet, økt søvnbehov og forstoppelse er bare noen av symptomene på lavt stoffskifte. Symptomene kommer ofte snikende. </p> /livsstil/egenomsorg/symptomer-pa-lavt-stoffskifte/ 5f45b7e4-aa36-49be-a1d2-41f718e4b2e9 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.12.2019 12.40.50 +00:00 Mat for hjertet <p> <a href="/kosthold/ernaring/mat-for-hjertet/" title="Mat for hjertet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/i9w930xrdjxxuzjyqm0i/Vegetarisk_kosthold__fullverdig.jpg" alt="Mat for hjertet"/> </a> Et hjertevennlig kosthold er rikt på plantebaserte matvarer som inneholder umettet fett og grove kornprodukter.  Salt, sukker, fete meieriprodukter og bearbeidede kjøttvarer bør man spise mindre av. </p> /kosthold/ernaring/mat-for-hjertet/ 7e785d20-95ea-4590-8467-6c7905d86b07 nhi@nhi.no (nhi.no) 02.12.2019 11.24.21 +00:00 Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter <p> <a href="/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/nevralrorsdefekter/" title="Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mcwpkh3k4zltq9cc4f8c/17147-2-foster.jpg" alt="Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter"/> </a> Nevralrøret er det tidlige anlegget til sentralnervesystem hos fosteret. Det lukker seg normalt tidlig i fosterlivet. I noen tilfeller lukker det seg ikke tilfredsstillende, noe som kan medføre alvorlige utviklingsforstyrrelser. </p> /sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/nevralrorsdefekter/ f67eddac-94f3-4dd1-b382-113ffe1a6d4b nhi@nhi.no (nhi.no) 02.12.2019 07.24.58 +00:00 Quiz: Medisinske fagord - mellomnivå <p> <a href="/quiz/ord-quiz-medium/fagord-medium/" title="Quiz: Medisinske fagord - mellomnivå"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/514sddawd7291w0nw82y/ord_middels.jpg" alt="Quiz: Medisinske fagord - mellomnivå"/> </a> Denne quizen tester deg i medisinske fagord man risikerer å møte i det daglige som sykepleier eller helsefagarbeider. Det er 609 ord i denne quizen nå, men flere vil komme til. </p> /quiz/ord-quiz-medium/fagord-medium/ 13432099-ca2b-48fc-833b-049a5052fd04 nhi@nhi.no (nhi.no) 29.11.2019 15.52.41 +00:00 Hvordan velge riktig inhalator til kolspasienten? <p> <a href="/annonsorinnhold/astrazeneca/bevespi-aerosphere/" title="Hvordan velge riktig inhalator til kolspasienten?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/lbazeigv1tnmov8lm2e1/iStock-1125835867_Cropped.jpg" alt="Hvordan velge riktig inhalator til kolspasienten?"/> </a> Utvalget av inhalatorer til symptomatiske kolspasienter er stort. Hvordan skal man finne frem til riktig inhalator til hver enkelt pasient? </p> /annonsorinnhold/astrazeneca/bevespi-aerosphere/ dd45f255-d08e-4412-ab4c-b108c2180ba0 nhi@nhi.no (nhi.no) 29.11.2019 11.00.00 +00:00 Shigellose (dysenteri) <p> <a href="/sykdommer/infeksjoner/import-og-tropesykdommer/shigellose-dysenteri/" title="Shigellose (dysenteri)"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2ryezjfiirnr5ak9vhyn/7106-2-behandling.jpg" alt="Shigellose (dysenteri)"/> </a> Shigellose er en infeksjon i tarmen forårsaket av shigella-bakterier. Dette er en smittsom tarminfeksjon som fører til diaré, og diaréen kan være blodig. </p> /sykdommer/infeksjoner/import-og-tropesykdommer/shigellose-dysenteri/ a06fe845-dd50-429a-be9e-d9a5b240d110 nhi@nhi.no (nhi.no) 29.11.2019 10.10.16 +00:00 Øv på middels vanskelige ord: H del 3 av 4 <p> <a href="/quiz/ord-quiz-medium/middels-fagord-h3/" title="Øv på middels vanskelige ord: H del 3 av 4"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/514sddawd7291w0nw82y/ord_middels.jpg" alt="Øv på middels vanskelige ord: H del 3 av 4"/> </a> Øve på fagord? Her har du godt med tid, og holder på så lenge du ønsker. Det er totalt 22 ord i denne quizen. </p> /quiz/ord-quiz-medium/middels-fagord-h3/ 45d043d7-b1a3-4112-a394-973071512351 nhi@nhi.no (nhi.no) 29.11.2019 07.33.00 +00:00 Øv på middels vanskelige ord: H del 4 av 4 <p> <a href="/quiz/ord-quiz-medium/middels-fagord-h4/" title="Øv på middels vanskelige ord: H del 4 av 4"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/514sddawd7291w0nw82y/ord_middels.jpg" alt="Øv på middels vanskelige ord: H del 4 av 4"/> </a> Øve på fagord? Her har du godt med tid, og holder på så lenge du ønsker. Det er totalt 22 ord i denne quizen. </p> /quiz/ord-quiz-medium/middels-fagord-h4/ 0bb1fc91-5a41-43c7-8d0d-487ff1b708c8 nhi@nhi.no (nhi.no) 28.11.2019 23.00.00 +00:00 Økt eller nedsatt svette <p> <a href="/sykdommer/hud/svetteplager/svetting/" title="Økt eller nedsatt svette"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kyqzda5s3ybesz6s0s2o/24322-2-svette.jpg" alt="Økt eller nedsatt svette"/> </a> Dersom du svetter unormalt mye eller lite, kan det en sjelden gang skyldes sykdom eller noe annet galt i kroppen, men den vanligste forklaringen er naturlige variasjoner i kroppstemperatur. </p> /sykdommer/hud/svetteplager/svetting/ eaa68d8b-8823-4d09-aefb-46cb057770d9 nhi@nhi.no (nhi.no) 28.11.2019 08.10.54 +00:00 Øv på middels vanskelige ord: H del 2 av 4 <p> <a href="/quiz/ord-quiz-medium/middels-fagord-h2/" title="Øv på middels vanskelige ord: H del 2 av 4"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/514sddawd7291w0nw82y/ord_middels.jpg" alt="Øv på middels vanskelige ord: H del 2 av 4"/> </a> Øve på fagord? Her har du godt med tid, og holder på så lenge du ønsker. Det er totalt 22 ord i denne quizen. </p> /quiz/ord-quiz-medium/middels-fagord-h2/ e71a10e9-ae7b-40f7-b78d-478473f51d95 nhi@nhi.no (nhi.no) 28.11.2019 07.33.00 +00:00 Downs syndrom <p> <a href="/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/down-syndrom/" title="Downs syndrom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/xejx2wuyj7cphevl3baw/58935-2-downs-syndrom.jpg" alt="Downs syndrom"/> </a> En person med Downs syndrom har et ekstra kromosom 21, slik at denne personen har tre i stedet for to kromosom 21. </p> /sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/down-syndrom/ 1b24bbb2-6a45-474a-9d41-591f25a4f872 nhi@nhi.no (nhi.no) 28.11.2019 07.12.07 +00:00 Insulinkrise i USA <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/insulinkrise-i-usa/" title="Insulinkrise i USA"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/vamtwjto6me4bk1358vz/58945-2-insulinpenn.jpg" alt="Insulinkrise i USA"/> </a> I USA er prisen på insulin blitt så høy at mange pasienter ikke har råd til å betale det det koster. Resultatet er dårligere glykemisk kontroll og flere tilfeller av diabetisk ketoacidose og død. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/insulinkrise-i-usa/ e6abdbc2-6aa7-490a-a122-06adc9745eae nhi@nhi.no (nhi.no) 28.11.2019 06.17.53 +00:00