Nyhetsartikkel

Salt med mindre natrium reduserer slagrisiko

Et kosthold med mye salt er forbundet med høyt blodtrykk og økt risiko for hjertesykdom og for tidlig død. En stor, randomisert studie viser at personer som bruker natriumredusert salt, reduserer risikoen for å få slag.

Studien er gjennomført i Kina - i et område der befolkningen i stor grad lager maten selv fra bunnen av. Saltet i kostholdet kommer dermed fra hjemmelaget mat. 

Forskerne inkluderte 600 landsbyer i Nordøst-Kina. 20 000 deltagere som hadde en historie med hjerneslag eller høyt blodtrykk, ble inkludert i studien. Studiebyene ble randomisert enten til å motta salterstatningen eller til å fortsette å bruke vanlig salt i hjemmelaget mat.

Studien er publisert i The New England Journal of Medicine1.

Vanlig salt (bordsalt, havsalt) inneholder natrium og klorid (NaCl). Inntaket av  natrium bør begrenses, siden det er forbundet med økt blodtrykk.

I Norge er Seltin og LO-salt eksempler på natriumredusert salt der noe av natriumet er byttet ut med kalium.

Effektivt og praktisk

Forskerne fulgte deltakerne i omtrent fem år, og fant ut at hjerneslag, store kardiovaskulære hendelser og død var lavere hos deltakere som brukte salterstatninger sammenlignet med deltakere som brukte vanlig salt.

- Resultatene tyder på at salterstatninger - spesielt de som erstatter natrium med kalium - er et effektivt, praktisk og rimelig sykdomsforebyggende tiltak i områder av verden der hjemmelaget mat er utbredt, sier Darwin Labarthe, professor i forebyggende medisin ved Northwestern University i en nyhetsmelding2.

- Salt reduseres og kalium økes, noe som også er gunstig for å senke blodtrykket - så det er dobbelt effektivt, sier Labarthe.

Risiko for hyperkalemi?

Eksperter har vært bekymret for at bruk av salt med redusert natriuiminnhold kan øke mengden kalium i blodet til farlige nivåer, et helseproblem kjent som hyperkalemi.

Denne studien undersøkte de langsiktige helseeffektene av natruimredusert salt, og konkluderer med at det ikke var en sammenheng mellom salterstatning og hyperkalemi.

Labarthe understreker at for land i Vesten, må dette budskapet rettes mot matprodusentene.
Han sier at funnene beviser at hvis matprodusenter bruker salterstatninger i bearbeidede matvarer, kan det ha en betydelig helsegevinst.

Kilder

Referanser

  1. Neal B, Yangfeng W, et.al. Effect of Salt Substitution on Cardiovascular Events and Death. New England Journal of Medicine 2021. doi:10.1056/NEJMoa2105675 DOI
  2. https://news.feinberg.northwestern.edu/2021/09/salt-substitute-reduces-stroke-and-heart-attacks/