Nyhetsartikkel

Sikker på at du trenger en kaffekopp om morgenen?

Er du en av dem som ikke klarer å starte dagen uten en kopp kaffe?

Trenger du en kopp kaffe om morgenen for å komme i gang? For å våkne, og for å få hodet og kroppen på plass?

En gruppe portugisiske forskere har undersøkt om det er tilfelle: Har kaffen en faktisk effekt på kroppen - eller er det opplevelsen av at den trengs som gjelder?  

Funnene er publisert i tidsskriftet Frontiers in Behavioral Neuroscience1.

Prefrontal cortex

Forskerne rekrutterte 47 deltagere som drakk minst en kopp kaffe per dag. Deltagerne skulle avstå fra å spise eller drikke noe som inneholder koffein i minst tre timer før studien startet.

Forskerne intervjuet deltagerne og samlet inn ulike data om dem, de gjorde også to funksjonelle MR-skanninger: èn før og èn 30 minutter etter at de enten hadde drukket en vanlig kopp kaffe ELLER kun tatt koffein (ikke kaffedrikk). Under fMR-skanningene ble deltakerne bedt om å slappe av og "la tankene vandre".

Det er kjent at kaffe skal ha neurokjemiske effekter. Nevrokjemi er en del av biokjemien som omfatter hjernens og nervesystemets kjemi og danner grunnlaget for forståelse av sammenhengen mellom kjemiske prosesser og nervecellenes funksjon2. På bakgrunn av dette, mente forskerne at de som har drukket kaffe, vil ha en påvirkning i den prefrontale cortex - den delen av hjernen som bearbeider informasjon, planlegger og tar avgjørelser. Ifølge nyhetsmeldingen om studien3, var hypotesen at de som drakk kaffe, vil ha en "høyere grad av integrasjon av nettverk i hjernen knyttet til prefrontal cortex".

Men resultatene viste ingen forskjell i prefrontal cortex om deltagerne drakk kaffe eller om de kun inntok koffein. Men forskerne så en annen forskjell: De som hadde drukket kaffe, hadde en sterkere forbindelse mellom den delen av hjernen som involverer arbeidshukommelse og kognitiv kontroll sammenlignet med de som fikk koffein.

 Placebo?

Med andre ord: Det er ikke nødvendigvis koffeinet i morgenkaffen som gjør deg klar til å ta fatt på dagen. Det kan virke som at lukt og smak og psykologiske forventninger spiller en viktig rolle - altså selve opplevelsen av en kopp kaffe. 

Forskerne poengterer i nyhetsmeldingen om studien at den har flere potensielle feilkilder, likevel er det interessant å utfordre en felles forventning om kaffe og hvordan den påvirker oss. 

 

Kilder

Referanser

  1. Picó-Pérez M, Magalhães R, et.al. Coffee consumption decreases the connectivity of the posterior Default Mode Network (DMN) at rest. Frontiers in Behavioral Neuroscience 2023. www.frontiersin.org
  2. Jan K. S. Jansen, Neurokjemi, STORE NORSKE LEKSIKON, 2020
  3. EurekAlert, That essential morning coffee may be a placebo, 2023 www.eurekalert.org
  4. Videnskab.dk, Den livsviktige morgenkaffen kan delvis være placebo, viser en ny studie, 2023 nhi.no