Nyhetsartikkel

Stekt mat og risiko for hjerte- og karsykdom

Stekt mat er forbundet med økt risiko for alvorlig hjertesykdom og slag.

Dette ifølge en metaanalyse som ble publisert i tidsskriftet Heart i januar 20211.

Hjerte- og karsykdom er en viktig årsak til død på verdensbasis. Selv om stadig flere studier viser at vestlig kosthold kan ha negativ innvirkning på helsen, er det uklart om det å spise stekt mat øker risikoen for hjerte- og karsykdom og dødelighet, skriver forfatterne i innledningen av analysen.

Spiser mer når maten er stekt

Steking kan endre næringsstoffsammensetningen og generere transfett. Det kan også føre til at maten blir mer energirik og til at den smaker bedre, slik at vi spiser mer. Flere befolkningsstudier har vist at inntak av stekt mat er forbundet med økt risiko for blant annet fedme, diabetes type 2 og høyt blodtrykk. Forbindelsen mellom hjerte- og karsykdom og stekt mat har vært uklar.

Forfatterne samlet informasjon fra 17 relevante studier som ble publisert frem til april 2020, med totalt 562 445 deltagere, derav 36 727 tilfeller av alvorlig sykdom som hjerteinfarkt eller slag. I tillegg samlet de data fra seks andre studier med totalt 754 873 deltagere og 85 906 dødsfall, som i snitt ble fulgt i 9,5 år. Formålet var å se på forbindelsen mellom inntak av stekt mat og død fra hjerte- og karsykdom eller av andre årsaker.

Høyest inntak ga størst risiko

Når forfattene sammenlignet de som spiste minst stekt mat per uke med de som spiste mest stekt mat per uke, hadde de med høyest inntak 28 prosent høyere risiko for slik sykdom: 22 prosent høyere risiko for koronar hjertesykdom og 37 prosent høyere risiko for hjertesvikt.

De fant også en linjær forbindelse mellom hvor mye stekt mat hver deltager spiste og slik sykdom. Risikoen økte med henholdsvis tre prosent, to prosent og 12 prosent for hver ekstra ukentlige servering på 114 gram.

Flere av studiene inkluderte bare en type stekt mat, som stekt fisk, stekte poteter, eller snacks, og ikke totalt inntak av stekt mat. Dette kan ha ført til at sammenhengen er underestimert.

Det ble ikke funnet noen forbindelse mellom inntak av stekt mat og død.

Flere mulige forklaringer

Utformingen av studiene varierte, men alle var avhengige av deltagernes hukommelse om hva de hadde spist. Dette er faktorer som bør tas i betraktning når resultatene tolkes, skriver forfatterne.

Det er ikke klart hvordan stekt mat påvirker utviklingen av hjerte- og karsykdom. Forfatterne foreslår flere mulige forklaringer, for eksempel at stekt mat øker energiinntaket på grunn av fettinnholdet og genererer skadelige transfettsyrer fra hydrogenerte vegetabilske oljer maten blir stekt i.

Steking øker også produksjonen av kjemiske biprodukter som er involvert i kroppens inflammatoriske respons, mens matvarer som stekt kylling og pommes frites vanligvis inneholder mye tilsatt salt. Ofte drikkes det også sukkerholdig drikke til, særlig når maten blir servert på hurtigmatrestauranter, skriver forfatterne.

Det er behov for flere studier på dette området.

Kilder

Referanser

  1. Qin P, Zhang M, Han M et al.. Fried-food consumption and risk of cardiovascular disease and all-cause mortality: a meta-analysis of observational studies . Heart 2021. heart.bmj.com