Nyhetsartikkel

Tilskudd med kalsium og vitamin D ser ikke ut til å redusere risikoen for brudd

Ifølge en oppdatering om overforbruk av medisinsk behandling, har ikke tilskudd av vitamin D og kalsium forebyggende effekt mot beinbrudd hos hjemmeboende eldre.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en gjennomgang av studier som så på overforbruk av medisinsk behandling, publisert i JAMA Internal Medicine i desember 20181. Metaanalysen om beinskjørhet og tilskudd av vitamin D og tilskudd av kalsium, ble først publisert i JAMA i 20172.

Forebygging av bruddskader

Bruddskader på grunn av beinskjørhet er vanlig blant eldre. Slike skader fører til langvarige plager, med påfølgende økonomiske og sosiale belastninger. Forebygging av bruddskader er derfor viktige mål for folkehelsa. Tidligere studier har gitt blandede resultater når de har sett på sammenhengen mellom kalsium- eller vitamin D-tilskudd, eller en kombinasjon av kalsium og vitamin D, og bruddskader.

Reduserte ikke risikoen 

Metaanalysen fra 2017 besto av 33 randomiserte kontrollerte studier med totalt 51145 deltagere. Deltagerne var personer som var over 50 år, og som ikke bodde i institusjon. 

Forfatterne fant at tilskudd med kalsium, vitamin D, eller en kombinasjon av disse, ikke reduserte risikoen for bruddskader hos eldre. Disse funnene støtter derfor ikke den rutinemessige bruken av disse kosttilskuddene i den aktuelle gruppen.

Øker risikoen for nyrestein

Ifølge metaanalysen fra 2018, som var en større gjennomgang av forskning knyttet til overforbruk av medisinsk behandling, har en systematisk gjennomgang fra the US Preventive Services Task Force, heller ikke funnet at tilskudd av vitamin D og/eller kalsium har en forebyggende effekt mot bruddskader.

De fant derimot en økning i forekomst av nyrestein blant pasienter som ble behandlet med tilskudd av kalsium og vitamin D, noe som antyder at tilskuddene kan føre til mer skade enn fordeler, skriver forfatterne.

Beinskjørhet

Omtrent 40 prosent av kvinner vil etter fylte 50 år oppleve beinbrudd på grunn av beinskjørhet i løpet av livet.

Forekomsten øker med økende alder. Beintettheten avtar jevnt fra 40-års alderen, og avtar ekstra raskt de første årene etter overgangsalderen hos kvinner.

Les også vår pasientinformasjon om beinskjørhet

Beinskjørhet kan oppstå uten andre grunnsykdommer, eller det kan skyldes en underliggende sykdom eller årsak. Med økende alder er det mer og mer normalt å utvikle beinskjørhet. Det er denne normale, aldersavhengige beinskjørheten som er mest vanlig.

Kilder

Referanser

  1. Morgan DJ, Dhruva SS, Coon ER. Special Communication: 2018 Update on Medical Overuse. JAMA Internal Medicine 2018. jamanetwork.com
  2. Zhao JG, Zeng XT, Wang J. Association Between Calcium or Vitamin D Supplementation and Fracture Incidence in Community-Dwelling Older Adults A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA 2017. jamanetwork.com