Nyhetsartikkel

Vitamin D kan redusere diabetes-risiko

Mennesker med prediabetes kan redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2 ved å øke inntaket av vitamin D. Men å gjøre livsstilsendringer vil likevel være det mest effektive tiltaket.

Personer med prediabetes har høyere blodsukkernivå enn det som anses som bra for helsa, men ikke høyt nok til å bli diagnostisert som diabetes type 2. 

En systematisk gjennomgang og meta-analyse har funnet at personer med prediabetes kan redusere risikoen for å utvikle diabetes type 2 med 15 prosent ved å supplere med vitamin D.

Studien er publisert i Annals of Internal Medicine1.

Sammenheng med diabetes

Vitamin D finnes i mat som fisk og fiskeprodukter, noen melkeprodukter, tran og andre kosttilskudd. Den viktigste kilden til vitamin D er likevel sollys. Vitamin D har mange funksjoner i kroppen, inkludert en rolle i insulinutskillelse og glukosemetabolismen. Observasjonsstudier har funnet en sammenheng mellom å ha et lavt nivå av vitamin D i blodet og økt risiko for å utvikle diabetes.

Forskere fra Tufts Medical Center gjennomførte en systematisk gjennomgang og meta-analyse av tre kliniske studier som sammenlignet vitamin D-tilskudd og hvilken effekt det har på diabetesrisiko.

De forklarer i en nyhetsmelding fra Tufts Medical Center2 at de i løpet av en treårig oppfølgingsperiode så en 15 prosent relativ reduksjon i risiko.

Om man ser på alle verdens mennesker med prediabetes, antyder forfatterne at blant de mer enn 374 millioner voksne over hele verden som har prediabetes, kan billig vitamin D-tilskudd forsinke utviklingen av diabetes hos mer enn 10 millioner mennesker.

Beskjeden fordel

Anastassios G. Pittas er lege ved Tufts Medical Center og en av forskerne bak studien. Han sier i  nyhetsmeldingen at funnene de har gjort, viser at vitamin D-tilskudd kan utgjøre en beskjeden fordel med å redusere diabetesrisikoen hos voksne med prediabetes

– Men det er fortsatt noe vi ikke vet. Spesielt handler det om hva den optimale dosen vitamin D er, og om vi bør sikte på et bestemt vitamin D-nivå i blodet for å maksimere fordelene i denne gruppa. sier han.

- Det må gjøres med forskning for at vi kan få svar på disse spørsmålene.

Livsstilsendring viktigst

Forfatterne av oversikten påpeker at reduksjonen av risikoen for å utvikle diabetes ved å øke vitamin D-inntaket, ikke er like stor som andre strategier for å forebygge diabetes.

Intensive livsstilsendringer resulterte i en 58 prosent lavere risiko. 

En gjennomgang av studien gjort av MedicalNewsToday3 påpeker at også forhøye doser av vitamin D kan være skadelig. 

Det understrekes at det trengs mer forskning for å skjønne sammenhengen mellom vitamin D og diabetesrisiko.

Anastassios G. Pittas sier til nettstedet at han nå planlegger å se på hvilken dose vitamin D som gir den beste reduksjonen av risikoen for å utvikle type 2 diabetes hos voksne med prediabetes - og som ikke gir store bivirkninger.

Kilder

Referanser

  1. Pittas AG, Kawahara T, Jorde R, et al. Vitamin D and Risk for Type 2 Diabetes in People With Prediabetes : A Systematic Review and Meta-analysis of Individual Participant Data From 3 Randomized Clinical Trials published online ahead of print, 2023 Feb 7. Ann Intern Med. 2023;10.7326/M22-3018. doi:10.7326/M22-3018 DOI
  2. In a new study, researchers from the Division of Endocrinology at Tufts Medical Center found that vitamin D was effective in lowering the risk for developing diabetes in adults with prediabetes, Tufts Medical Center www.tuftsmedicalcenter.org
  3. Beth, Jo Jack, Vitamin D supplements may help reduce the risk of developing type 2 diabetes, MedicalNewsToday www.medicalnewstoday.com