Nyhetsartikkel

Vitamin D-tilskudd lindrer depressive symptomer

Tilskudd med vitamin D kan lindre depressive symptomer hos voksne med depresjon.

En stor metaanalyse viser at tilskudd med vitamin D kan lindre depressive symptomer hos voksne med depresjon.

Metaanalysen inkluderer resultater fra 41 studier fra hele verden og skal være den hittil største studien som ser på sammenhengen mellom vitamin D-tilskudd og depressive symptomer.

Studien er publisert i tidsskriftet Critical Reviews in Food Science and Nutrition1.

Vitamin D og depressive symptomer

Vitamin D dannes i huden under solstråling (UVB-stråling) og tas også opp i tarmen fra vitamin D-holdig mat eller kosttilskudd. De viktigste vitamin D-kildene er fet fisk, rogn og fiskelever. I tillegg er margarin og ekstra lett melk (grønn kartong) tilsatt vitamin D.

Forskerne skriver i rapporten at vitamin D antas å regulere nevrofysiologiske prosesser i hjernen. Samtidig vet man at mangel på vitamin D kan gi depressive tanker og følelse av maktesløshet.

Studiene som er inkludert i analysen, har undersøkt om vitamin D kan lindre depressive symptomer hos voksne. Studiene er randomiserte placebokontrollerte studier gjort i ulike deler av verden, og de er utført både blant mennesker med depresjon, men også i befolkningen generelt.  

Mer effektiv enn placebo

Resultatene av metaanalysen viser at vitamin D-tilskudd er mer effektivt enn placebo i å lindre depressive symptomer hos personer med depresjon. Det var store forskjeller i vitamin D-dosene som ble brukt, men vanligvis var vitamin D-tilskuddet 50-100 mikrogram per dag.

Hovedforfatter av studien er Tuomas Mikola ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Øst-Finland. Han sier at dette er en stor metaanalyse, likevel er bevissikkerheten for at det er en sammenheng, fortsatt lav. 

Men Mikola mener funnene nå bør oppmuntre til nye kliniske studier som involverer pasienter med depresjon.

- Dette vil kunne belyse den mulige rollen vitamin D-tilskudd har i behandlingen av depresjon, sier Mikola i en nyhetsmelding2.

 Regulere prosesser i hjernen

Resultatene av studien viser også at effekten av vitamin D-tilskudd så ut til å være større når kosttilskudd ble tatt i færre enn 12 uker, sammenlignet med lengre enn 12 uker.

Videre hadde vitamin D-doser opp til 2000 IE  per dag en lignende liten til moderat effekt som doser opp til 4000 IE per dag, men doser på over 4000 IE per dag ga en større effekt. 

Vitamin D-tilskudd så ikke ut til å påvirke depressive symptomer hos eldre voksne over 65 år.

Hva skjer ved for høyt inntak av vitamin D?

Forgiftning ved inntak av for store doser vitamin D er en sjelden tilstand, men det kan gi alvorlige konsekvenser. Det er uklart hvor høy dose som gir overdosering. Les artikkel om vitamin D-forgiftning.

Symptomer på vitamin D-forgiftning kan involvere sentralnervesystemet, fordøyelsessystemet, kjønnsorgan- og urinsystemet, hjerte- og karsystemet. Symptomer fra sentralnervesystemet kan være slapphet, nedsatt muskelkraft, svekkede reflekser, forvirring og koma. Akutte symptomer på vitamin D overdosering - som skyldes for høyt kalsium (hyperkalsemi) - kan i tillegg være sterkt økt vannlating, tørste, tap av matlyst, oppkast.

 

Kilder

Referanser

  1. Mikola T, Marx W, et.al. The effect of vitamin D supplementation on depressive symptoms in adults: A systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2020. www.tandfonline.com
  2. EurekAlert, Vitamin D supplementation seems to alleviate depressive symptoms in adults, 2002 www.eurekalert.org