Nyhetsartikkel

Bakterier i tarmen forteller hvor enkelt det er å gå ned i vekt

Bakteriene vi har i tarmen, spiller en rolle i utviklingen av fedme. - Når det handler om vekttap og vektvedlikehold, viser våre resultat at fiber og fullkorn ikke har noen effekt for halvdelen av befolkningen, sier forsker Mads Fiil Hjort.

Tarmbakteriene våre er blitt knyttet til den økte forekomsten av overvekt og fedme. Forskere undersøker derfor om tarmbakteriene kan ha en rolle i behandlingen av dette.

Fiber og fullkorn uten effekt

Forskere fra Københavns universitet har påvist at det er spesielle bakterietyper i tarmen som er avgjørende for om man lykkes med å gå ned i vekt.

- Når det handler om vekttap og vektvedlikehold, viser resultatene våre at et kosthold med fiber og fullkorn ikke har noen effekt i halvparten av befolkningen, samtidig med at vi har identifisert en gruppe som har dobbelt så stor effekt av fiber og fullkorn enn tidligere antatt. På sikt er det ikke urealistisk at dette kan bli avspeilet i de offisielle anbefalingene, sier adjunkt Mads Fiil Hjorth ved Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet til NHI.no.

59280-2-fullkorn.jpg

Tarmbakterier og vekttap

Forskere fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet har samarbeidet med DTU Fødevareinstituttet, Steno Diabetes Center og Gelesis Inc i Boston om å undersøke tarmbakterier sett i lys av overvekstproblematikken.

Studien er publisert i Journal of Obesity1.

Forskerne ønsket å undersøke forholdet mellom to grupper av tarmbakterier: Prevotella-bakterier og Bacteroides-bakterier.
31 forsøkspersoner spiste Ny Nordisk Hverdagsmat (et kosthold med mye grønnsaker, frukt, fiber og fullkorn) i 26 uker. I denne gruppa gikk forsøkspersonene ned i snitt 3,5 kilo.
De 23 forsøkspersonene som spiste "vanlig dansk mat", gikk ned 1,7 kilo. Vekttapet var altså 1,8 kilo større for de som spiste Ny Nordisk Hverdagsmat.

Men så ble deltagerne inndelt etter tarmbakteriene deres. Det ble gjort genanalyser og resultatene viste at personer med en høy andel av Prevotella-bakterier i forhold til Bacteroides-bakterier gikk ned 3,5 kg mer når de spiste Ny Nordisk Hverdagsmat i forhold til "gjennomsnittlig dansk mat" i de 26 ukene. Hadde man i stedet en lav andel av Prevotella-bakterier i forhold til Bacteroides–bakterier, gikk man ikke ned i vekt ved å spise Ny Nordisk Hverdagsmat.

22185-2-overvekt.jpg

Prevotella-bakteriene øker vekttapet

Omtrent 50 prosent av befolkningen har høy andel av Prevotella-bakterier i forhold til Bacteroides-bakterier.

- Prevotella-bakteriene i tarmen øker vekttapet når kostholdet er Ny Nordisk Hverdagsmat. Umiddelbart vet vi ikke hvorfor, men dette er vi nå i gang med å undersøke. En mulig forklaring kan være at Prevotella og Bacteroides produserer forskjellig mengde type kortkjedede fettsyrer i tarmen ut fra den samme kosten. Disse fettsyrene har nemlig vist seg å påvirke energimetabolisme og helbred, sier Mads Fiil Hjorth.

Biomarkører bestemmer

Grnnsaker.jpg

Resultatene fra denne studien viser altså at biomarkører fra kroppen (avføringsprøver, blodprøver) som sier noe om vår helsetilstand, i større grad bør spille en rolle når det kommer til rådgivning om ernæring. Rådgivingen må tilpasses den enkelte.

Hjorth forteller at det per i dag ikke er mulig for den enkelte overvektige å undersøke hvilke bakterier de har i tarmene, det har inntil nå vært forbeholdt forskerne å gjøre.

- Men jeg forventer at det i overskuelig framtid vil bli mulig å få gjort dette. Når det blir mulig, synes jeg bestemt at de det gjelder, skal overveie å få tatt en slik prøve, kanskje særlig hvis de opplever problemer med å spise nok fiber, sier han.

- Disse personene vil jo få svar på om de skal fortsette denne kampen og kanskje i stedet kunne fokusere på andre sunnhetstiltak.
Hjorth forteller også at det virker som om de med lav andel Prevotella-bakterier vil ha større problemer med å gå ned i vekt.


 

 

Kilder

Referanser

  1. Hjorth M F, Roager H M, et.al. Pre-treatment microbial Prevotella-to-Bacteroides ratio, determines body fat loss success during a 6-month randomized controlled diet intervention. International Journal of Obesity 2017. DOI:10.1038/ijo.2017.220 DOI
  2. Institut for Idræt og Ernæring, Din afføring afslører, om du kan tabe dig. nexs.ku.dk