Nyhetsartikkel

Barn, leskedrikk og vektøkning

En studie fra 2012 viser en klar forskjell på vektøkning hos barn som drakk sukkerholdig drikke, og barn som drakk leskedrikk med kunstige søtningsmidler.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en studie som ble publisert i The New England Journal of Medicine, har forfatterne sett nærmere på effekten inntak av sukkerholdig drikke har på kroppsvekten. Tidligere har enkelte studier funnet at både leskedrikk med sukker, og leskedrikk med kunstig søtningsmiddel kan føre til vektøkning.

Økningen av fedme hos barn er et stort helseproblem, og inntak av sukkerholdig drikke har blitt forbundet med vektøkning i de fleste observasjonsstudier (men ikke alle). En viktig faktor å ta hensyn til ved slike studier, er at barn som drikker mye sukkerholdig drikke, også har en tendens til å spise mer usunn mat og se mer på TV. De fleste studier justerer for slike forstyrrende faktorer, men det er ikke alltid mulig å korrigere fullt ut for slike effekter, skriver forfatterne.

Randomisert,kontrollert studie

Denne studien er en dobbeltblind, randomisert studie. Dette gjør at man kan undersøke fysiologiske mekanismer uavhengig av adferd og frivillig endring av inntak.

En randomisert kontrollert studie er den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker. Les mer om randomiserte, kontrollerte studier her.

Studien varte i 18 måneder, og involverte 641 barn i 5-12 års alder med normal vekt. Deltagerne ble tilfeldig utvalgt til å få 250 ml med sukkerfri (kunstig søtet) drikke hver dag, eller en lignende sukkerholdig drikke, som inneholdt totalt 104 kcal. Drikken ble utdelt på skolen. 26 prosent av barna fullførte ikke studien. Deltakerne ble rekruttert fra 8 barneskoler nær Amsterdam. De som ble valgt ut, var barn som vanligvis drakk sukkerholdig leskedrikk, ettersom forfatterne syntes det var uetisk å introdusere det for barn som ikke allerede drakk slike leskedrikker.

La på seg en kilo mer

Forfatterne fant at i den perioden studien varte, økte vekten med 6.35 kg. hos barna i sukkerfri-gruppen, mot 7,37 kg. i sukkergruppen. Hudtykkelsen, midje-hofte-ratio, fettprosent, midje til høyde-ratio og fettprosent økte også betydelig mindre i den sukkerfrie gruppen.

Forfatterne konkluderer med at skjult erstatning av sukkerholdige-drikker, med drikke uten kalorier, reduserte vektøkning og fettopphopning hos normalvektige barn.

Les også: En brus om dagen øker risikoen for hjertesykdom

Drikker tre ganger så mye sukkerdrikke

I observasjonsstudier har inntak av kunstig søtet drikke blitt forbundet med vektøkning, og ikke vekttap. Dette funnet har ført til en hypotese om at kunstig søtningsmiddel kan forårsake vektøkning. Funnene våre støtter ikke den hypotesen, skriver forfatterne. En forklaring på disse resultatene i observasjonsstudier, kan være at de som er i fare for å øke i vekt, begynner å drikke kunstig søtet leskedrikk i et forsøk på å redusere kaloriinntaket. Noen kan også tro at bruk av kunstig søtet leskedrikk gir dem anledning til å spise mer av annen mat - slik at de øker det totale kaloriinntaket.

Barn i USA inntar i gjennomsnitt nesten tre ganger så mange kalorier fra sukkerholdig leskedrikk som barna i denne studien drakk. Vi spekulerer på om redusert inntak av slik drikke, kan redusere den høye forekomsten av overvekt hos disse barna, skriver forfatterne.

Og hvis du er i tvil om hva du bør drikke - vann er selvfølgelig den beste tørstedrikken.