Nyhetsartikkel

En brus om dagen øker risikoen for hjertesykdom

En boks med sukkerholdig brus om dagen øker risikoen for koronar hjertesykdom med 20 prosent.

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i mars 2012, i tidsskriftet Circulation.

Fra før er det kjent at inntak av sukkerholdig drikke er forbundet med vektøkning og økt risiko for type 2-diabetes. Få studier har sett på sammenhengen mellom slik drikke og koronar hjertesykdom, eller markører for hjertesykdom. Det er også uklart hvilken rolle kunstig søtede drikker (lett-varianter) har, skriver forfatterne.

Justerte for andre risikofaktorer

Forfatterne fant at inntak av sukkerholdig drikke var forbundet med økt risiko for koronar hjertesykdom og ugunstige forandringer i kolesterol, betennelsesfaktorer og hormonet leptin. Deltagerne som drakk mest sukkerholdig drikke, hadde 20 prosent høyere relativ risiko for koronar hjertesykdom enn de som drakk minst av dette, selv etter å ha justert for en lang rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom (alder, røyking, fysisk aktivitet, alkohol, inntak av multivitaminer, arvelige disposisjoner, kvalitet på kostholdet, energiinntak, KMI, vektutfordringer siden før studien startet og slanking).

I denne studien var det kun menn som deltok, men lignende studier med kvinnelige deltakere (Nurses`Health Study) viser lignende resultat, med 15 prosent høyere risiko for koronar hjertesykdom hos de kvinnene som drakk en boks brus om dagen.

Ingen økt risiko med lettbrus

Noen prospektive studier har forbundet inntak av kunstig søtet drikke med hjertekarsykdom. I en analyse av datagrunnlaget i den aktuelle studien, fant forskerne ingen bevis for at det var en slik sammenheng. Deres konklusjon var at kunstig søtet drikke ikke økte risikoen for koronar hjertesykdom.

- Om lettbrus er et godt alternativ, er fortsatt et åpent spørsmål, sier en av forfatterne i en uttalelse til Heartwire. Han understreker deretter det vi har hørt så mange ganger før - at vann er den beste tørstedrikken.

Les også: Sukkers helsemessige betydning

Enkel vane å endre på

Forfatterne påpeker videre at det å kutte ned på inntaket av sukkerholdig drikke, er en relativt enkel vane å endre på.

Deltagerne i studien var 42 883 menn som deltok i The Health Professionals Follow-up Study (en prospektiv kohort-studie). Denne studien startet i 1986. I løpet av de 22 årene forfatterne undersøkte, var det 3683 tilfeller med koronar hjertesykdom.

Kilder

Referanser

  1. L de Koning, VS Malik, MD Kellogg, EB Rimm, WC Willett, FB Hu. Sweetened Beverage Consumption, Incident Coronary Heart Disease and Biomarkers of Risk in Men. Circulation 2012; Forhåndspublisert på nett, mars: . circ.ahajournals.org