Nyhetsartikkel

Ikke farlig å spise mye egg

Et høyt inntak av egg - opp til ett egg om dagen - er ikke forbundet med økt risiko for koronar hjertesykdom eller hjerneslag. Men dersom du har diabetes, kan det hende du må begrense eggspisingen noe.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette ifølge en metaanalyse som ble publisert i BMJ i januar 20131. Denne sammenhengen er også undersøkt i prospektive studier tidligere, men ettersom temaet fortsatt er kontroversielt, ønsket forfatterne å foreta en metaanalyse på dette.

En gruppe skilte seg likevel ut - hos personer med diabetes økte risikoen for koronar hjertesykdom ved et høyt inntak av egg. Samtidig reduserte det risikoen for hjerneblødning. Disse resultatene bør tolkes med forsiktighet, ettersom det er få studier som har fokusert på deltagere med diabetes, og særlig undergrupper av slag.

Les også: Mat for hjertet!

Kontroversielt

Blant kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom har nivået på LDL-kolesterolet blitt viet mye oppmerksomhet. Ettersom egg er en viktig kolesterolkilde - ett stort egg inneholder nesten 210 mg med kolesterol - har vi blitt rådet til å begrense inntaket av egg, med mindre vi holder igjen på inntaket av annen kolesterolrik mat. Egg er billig og inneholder få kalorier og mye næring (inkludert mineraler, protein og umettede fettsyrer), noe som kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom.

Forbundet med usunn livsstil

Forskerne vurderte flere mulige forklaringer på at egg ikke er ugunstig. Selv om kolesterolrik mat påvirker plasmakonsentrasjon av serum kolesterol, er effekten av dette relativt liten, skriver de. I tillegg har epidemiologiske studier funnet bare en svak sammenheng mellom inntak av kolesterol i mat og risiko for hjertesykdom. Men andre faktorer som mye mettet fett og uheldige kostholdsvaner, påvirker også kolesterolnivået.

Generelle kostanbefalinger påvirker risikoen for hjertekarsykdom mer enn hvor mange egg du spiser. Flere studier har dessuten vist at å spise egg, gjør at det dannes større LDL- og HDL-partikler, noe som kanskje minsker åreforkalkningen (atherosclerosen).

Les også: Nye kostråd skal gi bedre folkehelse

En annen mulighet er at livsstilsfaktorer som er forbundet med høyt inntak av egg, kan dekke over en eventuell positiv sammenheng mellom inntak av egg og risiko for hjertesykdom eller slag. Motsatt kan jevnlig inntak av egg også være forbundet med usunne livsstilsfaktorer som røyking, fysisk inaktivitet, økt inntak av rødt og bearbeidet kjøtt.

Fortsatt ledende årsak til død

Selv om andelen dødsfall forårsaket av hjerte- og karsykdommer har blitt redusert i industriland i løpet av de siste tiårene, er denne sykdomsgruppen fortsatt en ledende årsak til død, og utgjør et stort sosialt og økonomisk press på verdensbasis. I land med lav eller middels inntekt har forekomsten av hjerte- og karsykdom økt dramatisk. Innen år 2020 er det forventet at dette vil være den fremste årsaken til død og sykelighet i de fleste utviklingsland, skriver forfatterne av studien i innledningen.

Metaanalysen bestod av 263.938 deltagere, med 3.081.269 personår i oppfølgingstid for koronar hjertesykdom, og 210.404 deltagere med 4.148.095 personår oppfølgingstid for slag. Blant disse var det 5.847 tilfeller med koronar hjertesykdom, og 7.579 tilfeller med slag. Åtte artikler med totalt 17 rapporter ble inkludert i metaanalysen.

Kilder

Referanser

  1. Rong Y, Chen L, Zhu T, Song Y, Yu M, Shan Z, Sands A, Hu FB, Liu L. Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ 2013. www.bmj.com