Nyhetsartikkel

Flere med fedme eller overvekt enn normalvektige i Norge

I alderen 40 til 49 er det kun 23 prosent av norske menn som er normalvektige. Resten har overvekt eller fedme.

Blant kvinnene er andelen 42 prosent normalvektige. 

Dermed er det langt vanligere å ha overvekt eller fedme, enn å ha en BMI under 25 - som regnes som normalvektig. 

Tall fra Helseundersøkelsene i Trøndelag og Tromsø viser at omtrent 1 av 4 menn og kvinner i aldersgruppa 40-49 år har fedme. I tillegg kommer altså de med med overvekt.

Utviklingen har vært noe ulik i ulike aldersgrupper: Hos de mellom 40 og 49 år, har det vært en sterk økning de siste ti-årene hos begge kjønn.  

Dette ifølge den siste Folkehelserapportens kapittel om overvekt og fedme1.

Færrest normalvektig

– Vi ser at det er flere som har overvekt og fedme, enn som er normalvektige. Det er flest menn når vi snakker om overvekt og fedme, men litt flere kvinner som har fedme grad 2 og 3 sier overlege Haakon Meyer ved Folkehelseinstituttet i en nyhetsmelding fra FHI2.

Både når det gjelder svært høy BMI og svært lav, er andelen høyest blant kvinnene.

(Fedme grad 2 og 3 er BMI ≥ 35 og 40 kg/m2).

Rapporten viser også at bukfedme har økt i befolkningen. 

Men dette er ikke overraskende. Økningen i overvekt og fedme har vart lenge. Ser vi endel tiår tilbake, viser statistikken at på 1960-tallet hadde fem prosent av norske menn i 40-årene fedme. Blant kvinnene ble fedme redusert fra 13 til 7 prosent fra 1960-tallet frem til slutten av 1970-tallet, før det begynte å øke igjen fra 1980.

Fra 1970-tallet har vekten blant den manlige befolkningen økt jevnt og trutt, økningen blant kvinner startet altså omtrent et tiår etter.

Men selv om overvekt og fedme i befolkningen har økt de siste 50-60 årene, ser det ifølge FHI ut til at andelen blant barn og ungdom nå har stabilisert seg. De siste tallene viser at omtrent en av seks barn og unge mellom åtte og femten år har overvekt eller fedme. 

Arv og miljø

Livvidden og andelen med bukfedme har også økt over tid, skriver FHI. Sammenlignet med de eldre voksne, er denne økningen størst hos den yngre befolkningen. Enkelte studier viser at det var en økning i kroppsfett i perioden 2007 til 2016 sammenlignet med perioden 2001 til 2007. Og at det er en større økning blant de yngre enn de eldre - særlig blant kvinner. 

FHI skriver at vekt påvirkes av både arv og miljø.

Men de skriver også at på befolkningsnivå er det trolig endringer i miljø og levevaner som kan forklare at flere har fått overvekt og fedme de siste tiårene. Den største vektøkningen er observert hos de som er mest genetisk predisponert for å legge på seg.

 

Kilder

Referanser

  1. Folkehelserapporten, Overvekt og fedme i Noreg, Haakon Eduard Meyer, m.fl. www.fhi.no
  2. FHI, De fleste har overvekt eller fedme, 2022 www.fhi.no