Nyhetsartikkel

Fremming av vann i skolen til forebygging av overvekt

En amerikansk studie har undersøkt om fremming av vann i skolen, og bedre tilgang til vann i skolen, kan forebygge overvekt.

Den aktuelle studien ble publisert i tidsskriftet Pediatrics i august 20231.

Å fremme vann som tørstedrikk og gi bedre tilgang til drikkevann ser ut til å være en lovende metode for å forebygge vektøkning. Denne studien undersøkte et skolebasert prosjekt der vann ble fremmet og var lett tilgjengelig for elevene, og så på hvordan dette påvirket eventuelle endringer i overvekt.

Deltagerne

Deltagerne var 1249 elever fra 56 fjerdeklasser hos 18 skoler i California. Elevene var i gjennomsnitt ni og et halvt år da studien startet. Skolene ble tilfeldig valgt ut til å enten være i gruppen der vann ble fremmet, eller til å være kontrollskole. Halvparten av skolene fungerte som kontroller.

Studien varte fra 2016 til 2019. Deltagerne ble evaluert da studien startet, etter syv måneder og etter 15 måneder.

Forebygget økning av overvekt

Fra starten og til det hadde gått syv måneder, var det ingen forskjell av betydning i forekomst av overvekt. Men da det hadde gått 15 måneder, var vektøkningen merkbart større hos elever ved kontrollskolene. Man så ingen effekt på forekomsten av fedme.

Forfatterne konkluderer med at prosjektet forebygget økning av overvekt, men ikke fedme, hos barneskoleelever.

Overvekt i barndommen

Overvekt i barndommen øker sannsynligheten for overvekt i voksen alder. Det øker også risikoen for en rekke kroniske sykdommer. Før pandemien var nær ett av tre barn i USA overvektige. Dette har økt siden den gang. I Norge er omtrent ett av seks barn mellom åtte og femten år overvektige.

Sukkerholdig drikke er en viktig bidragsyter til overvekt og fedme hos barn. Mange tiltak har vært forsøkt for å få barn til å redusere inntaket av slik drikke, men få har sett på effekten av å fremme vann som en erstatning, skriver forfatterne.

De skolebaserte programmene i studien kombinerte fremming av vann med endringer i skolemiljøet som økte tilgangen til drikkevann.

Lav kostnad

Forfatterne så en forskjell på 3,2 prosent i endring i forekomst av overvekt hos de som var endel av prosjektet. Selv om det ikke påvirket forekomsten av fedme, oppnådde de sammenlignbar forebygging av overvekt. Dette er et viktig mål for å håndtere fedme i voksen alder.

Selv om effekten på fedme ikke er så stor, har slike prosjekt potensiale til å påvirke mange barn til en lav kostnad. I en ti-årsperiode kan slike prosjekt potensielt forebygge 180 000 tilfeller av barnefedme i USA, og dermed kan man spare 390 millioner dollar i helsekostnader, skriver forfatterne.

Effekten de observerte på overvekt etter 15 måneder, kan skyldes den samlede betydningen av små endringer i inntak av drikke over tid.

Lovende tiltak

Studien hadde flere begrensninger. En av dem var at studien var ufullstendig hos åtte av 26 skoler, fordi de måtte stenge som følge av pandemien.

Forfatterne konkluderer med at prosjektet Water First er et lovende tiltak for å forebygge overvekt hos barn. Det har større effekt enn tidligere skolebaserte tiltak for å få elever til å drikke mer vann.

Kilder

Referanser

  1. Patel AI, Schmidt LA, McCulloch CE, et al.. Effectiveness of a School Drinking Water Promotion and Access Program for Overweight Prevention. Pediatrics 2023. publications.aap.org