Informasjon

Høyt proteinninntak øker risikoen for fedme

En studie fra juni i 2007 viser at et høyt proteinninntak i 12-24 måneders alder øker risikoen for fedme senere i barndommen.

Temaside om Korona

I følge en studie som ble presentert i juninummeret av The American Journal of Clinical Nutrition1, kan et høyt proteininntak i spedbarnstiden og de første leveårene forbindes med økt risiko for påfølgende fedme.

Målte KMI og fettprosent i 7-års alder

Forskerne bak studien analyserte forbindelsen mellom ulikt proteininntak i 6-24 måneders alder med kroppsmasseindeks (KMI) og fettprosent i syv års alderen.

203 deltakere ble inkludert i studien.

Ga høyere KMI og fettprosent

Resultatene viser at et konsekvent høyt proteininntak i 12 til 24 måneders alder var forbundet med høyere KMI og fettprosent ved syv års alder.

Forskerne konkluderer med at et høyt proteininntak i perioden med overgang til fast føde og resten av familiens kosthold, er forbundet med en uheldig kroppskomposisjon ved syv års alder. Men de poengterer også at ingen studie så langt har kunnet vise på en overbevisende måte at høyere proteininntak i spedbarnstid eller barndom kan resultere i høyere fettmasse senere i livet.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Gunther AL. Buyken AE. Kroke A. Protein intake during the period of complementary feeding and early childhood and the association with body mass index and percentage body fat at 7 y of age.. Am J Clin Nutr. 2007; 85(6): 1626-33.