Nyhetsartikkel

Hvileforbrenningen er lavere enn for 30 år siden

Forskere har funnet at vi forbrenner mindre energi i dag enn vi gjorde for 30 år siden. At reduksjonen er knyttet til hvileforbrenningen, overrasket forskerne.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Nature Metabolism i april 20231.

Fedme er en helseutfordring, særlig i Vesten. Det har vært flere viktige debatter om hva som er hovedårsaken til dette.

Studier antyder at vi spiser mer, men det er vanskelig å finne svar på hvor mye vi spiser i dag ettersom mange ikke så flinke til å oppgi hva de faktisk spiser.

Forskning tyder også på at vi er mer stillesittende enn før. Dette gjelder særlig hverdagsaktivitet – langt flere har i dag stillesittende arbeid.

Måler energiforbruk ved hjelp av vann

Men det finnes måter å måle energiforbruket hos den enkelte på uten å være avhengig av rapportering om matinntak. Dette gjøres ved en teknikk der testpersonene drikker vann der hydrogen og oksygen i vannmolekylene er byttet ut med naturlige, tyngre former. Deretter måler man hvor raskt de skilles ut av kroppen gjennom urinen, forklarer professor John Speakman i en pressemelding fra University of Aberdeen2.

Speakman ledet den aktuelle studien.

Forskerne laget en database av mål som ble tatt ved hjelp av denne metoden.

Totalt fikk de inn data fra mer enn 100 studier og mer enn 6000 mål. Av disse fikk forskerne analysert 4000 mål av voksne fra Europa og USA.

Økt forbrenning knyttet til aktivitet

Etter at målene ble justert for alder og kroppssammensetning, fant de at totalt energiforbruk har gått ned siden 1990–tallet. Reduksjonen er på 7.7 prosent hos menn og 5.4 prosent hos kvinner.

Speakman sier at de forventet en reduksjon, men de ble overrasket over årsaken.

– Resultatene fra analysen viste at forbrenning knyttet til aktivitet har økt noe, og at reduksjonen skyldes at vi forbrenner mindre energi når vi hviler, sier han.

Spennende

Hvorfor hvileforbrenningen er redusert, har de foreløpig ikke noe klart svar på.

– En mulig forklaring kan være endringer i kostholdet. I en studie på mus så vi at sammensetningen av fettet de spiste, påvirket stoffskiftet deres. Men om de samme effektene oppstår hos mennesker, krever verifisering, sier Speakman.

Speakman mener at forskningen potensielt er veldig spennende.

– Dersom man ser de samme effektene hos mennesker, øker det muligheten for at vi kan reversere endringen i hvileforbrenning ved å endre på hva vi spiser, sier han.

Kilder

Referanser

  1. Speakman JR, de Jong JMA, Sinha S, Westerterp KR, et al.. Total daily energy expenditure has declined over the past three decades due to declining basal expenditure, not reduced activity expenditure. Nature Metabolism 2023; 5: 579-588. www.nature.com
  2. University of Aberdeen: We`re using less energy when we rest than 30 years ago nhi.no