Informasjon

Hvit ris og diabetesrisiko

Risikoen for å utvikle type 2-diabetes øker om du regelmessig spiser hvit ris.

Det er konklusjonen i en studie som er publisert i British Medical Journal (BMJ).

Det er forskere fra Harvard School of Public Health som har undersøkt tidligere studier der hvit ris er blitt assosiert med type 2-diabetes. De gikk gjennom fire studier som involverer rundt 350 000 personer.

I sin studie ønsket forskerne å se om det er en sammenheng mellom hvor mye ris man spiser og risiko for å utvikle type 2- diabetes, og om mennesker i Asia er mer utsatt enn mennesker i vesten. Artikkelen er nylig publisert i BMJ1.

Type 2-diabetes debuterer gjerne etter 40 års alderen, men tilstanden kan også opptre tidligere. Livsstilsforhold vil være avgjørende for om man utvikler sykdommen.

Ved type 2-diabetes, eller aldersdiabetes, produserer kroppen for lite insulin eller det behøves større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage, fordi insulinet virker dårligere.

Øker risikoen

Mennesker har dyrket ris i nesten 9000 år. I dag gir risavlingene mat til mer enn halvparten av verdens befolkning, og ris spises særlig mye i de mest folkerike landene, som Kina, India og Japan.

Hvit ris er den typen ris det spises mest av i verden, og den har høy glykemisk indeks (GI-verdi). Dette er forbundet med økt risiko for å utvikle type 2-diabetes. Det er stor forskjell på hvor mye ris man spiser i asiatiske og vestlige land. Den kinesiske befolkningen spiser i gjennomsnitt fire porsjoner om dagen, mens man i den vestlige verden spiser mindre enn fem porsjoner i uka.

Resultatene av studien viser at jo mer hvit ris man spiser, jo høyere er risikoen for å utvikle type 2-diabetes.

Forfatterne skriver at høyt inntak av hvit ris er assosiert med en signifikant forhøyet risiko for type 2-diabetes. Denne sammenhengen er sterkere for asiater enn for mennesker i vesten. Studien tok hensyn til en rekke faktorer som vekt, trening, kosthold og alkoholkonsum.

De siste 30 årene har det vært en tredobling i antall pasienter med type 2-diabetes (diabetes mellitus). Sykdomsforekomsten øker med økende alder, og blant dem over 70 år har omtrent 10 prosent diabetes. På verdensbasis har omtrent 250 millioner voksne personer diabetes type 2, og det tilkommer 7 millioner nye tilfeller per år.

Les også: Sjekk din risiko for type 2-diabetes

Gå for fullkorn

Hvit ris har lavere innhold av næringsstoffer enn brun ris. Brun ris inneholder fiber, magnesium og vitaminer, noe som er forbundet med en lavere risiko for type 2-diabetes.

Forfatterne mener derfor at et høyt inntak av hvit ris kan føre til økt risiko på grunn av lavt inntak av disse næringsstoffene.

Dette gjelder for innbyggere i både asiatiske og vestlige land. Men funnene tyder på at jo mer ris man spiser, jo høyere er risikoen. Forfatterne anbefaler å spise fullkorn istedenfor raffinerte karbohydrater som hvit ris.

Les også: Slik får du barn til å spise fullkorn

Kilder

Referanser

  1. Hu E, A. Pan. et.al. White rice consumption and risk of type 2 diabetes: meta-analysis and systematic review. BMJ 2012; 344: e1454. BMJ (DOI)