Nyhetsartikkel

Ikke vanskeligere å gå ned i vekt for eldre

Alder er ingen hindring for å lykkes med å gå ned i vekt.

Livsstilsendringer for å gå ned i vekt er effektivt for å redusere overvekt uavhengig av alder.

Forskerne bak en ny studie publisert i tidsskriftet Clinical Endocrinology1 skriver at det er en myte at eldre mennesker har større problemer med å gå ned i vekt enn yngre.

De eldste gikk ned mest

Vel 240 personer som deltok i et behandlingsprogram mot fedme, ble rekruttert til studien. Forskerne sammenlignet to grupper: de som var under 60 år og de som var i alderen 60 til 78 år. 

Behandlingsprogrammet deltagerne gjennomførte handlet om livsstilsendringer som var tilpasset hver enkelt deltager og inkluderte råd og støtte til fysisk aktivitet, psykisk støtte og kostholdsendringer. 

Etter endt studieperiode viste resultatene at de to gruppene gikk omtrent like mye ned i vekt. Gruppa med de eldste deltagerne gikk noe mer ned i vekt enn de yngre. 

Misforstått sannhet

Thomas Barber ved Warwick Medical School er hovedforfatter bak studien. Han sier i en nyhetsmelding fra universitetet2 at vekttap er viktig i alle aldre, men når vi blir eldre, er det mer sannsynlig at man utvikler vektrelaterte sykdommer. Han mener derfor relevansen av vekttap blir større når vi blir eldre.

Barber sier at vektnedgang hos eldre vektlegges lite. Det kan være fordi mange mener at det å gå ned i vekt hos eldre ikke er relevant. Men også en misforståelse om at eldre ikke har evne til å gå ned i vekt ved hjelp av endret kosthold og økt trening. 

Eldre mennesker kan også føle at sykehusbaserte fedmetjenester ikke er noe for dem. Han mener beslutningstakere bør vektlegge at vekttap hos eldre mennesker med fedme også er viktig - nettopp for å opprettholde helse og velvære og legge til rette for sunn aldring. 

Kilder

Referanser

  1. Leyden E, Hanson P, et.al. Older age does not influence the success of weight loss through the implementation of lifestyle modification. Clinical Endocrinology 2020. doi: https://doi.org/10.1111/cen.14354
  2. https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/age_is_no