Nyhetsartikkel

Impulsivitet kan påvirke vårt forhold til mat

Nyere forskning viser at mennesker med impulsiv personlighet har høyere sannsynlighet for å utvikle et usunt forhold til mat som kan minne om avhengighet av rusmidler.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskere fra University of Georgia har funnet at samme type impulsiv atferd som kan føre til at noen misbruker alkohol og narkotika, også kan føre til et usunt forhold til mat.

De fant at deltagerne med impulsiv personlighet hadde høyere forekomst av et tvangspreget spisemønster - et mønster som minner om rusmiddelavhengighet.

Slike spisemønstre er også forbundet med fedme.

Drivkraft for høyere KMI

Nå håper forskerne at funnene skal bidra til å hjelpe leger og andre fagpersoner til å planlegge behandlinger og tiltak for fete mennesker som har utviklet et slikt avhengighetsforhold til mat.

Totalt var det 233 deltagere i studien. Forfatterne brukte først ulike verktøy for å finne nivå av matavhengighet og impulsivitet. Dernest sammenstilte de personlighetsprofilen med kroppsmasseindeks hos hver enkelt av deltagerne.

Studien viste at impulsiv atferd ikke nødvendigvis var forbundet med fedme, men at det kan føre til en usunn matavhengighet. Slik matavhengighet ser ut til å være en drivkraft for høyere KMI hos deltagerne.

Forsker vanligvis på andre typer avhengighet

Forskerne bak denne studien forsker vanligvis på andre typer avhengighet, som avhengighet til alkohol, nikotin og andre typer rusmidler. De mener det er mulig å se på sammenhenger mellom impulsivitet, mat, avhengighet og fedme ved å bruke noen av de samme teknikkene.

Studien ble publisert i Journal Appetite, og i en nyhetssak som ble publisert på nettsidene til University of Georgia1.

Kilder

Referanser

  1. Impulsive personality linked to food addiction - University of Georgia news.uga.edu