Nyhetsartikkel

Kullsyreholdig drikke kan øke sultfølelsen

Den som vil kontrollere vekten, bytter gjerne ut brus med sukker med sukkerfri brus eller kullsyrevann. Men også kullsyre ser ut til å virke inn på sultfølelsen.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Obesity Research & Clinical Practice i 2017. Studien er omtalt i flere medier, deriblant Harvard Health Publishing.

Problemet med brus er ikke bare kaloriene. En vanlig boks med cola inneholder 280 tomme kalorier. De kaloriene unngår du ved å bytte til en sukkerfri variant. Men også sukkerfri brus kan ha en innvirkning på det totale matinntaket, skriver forfatteren av artikkelen i Harvard Health Publishing.

I innledningen til studien skriver forfatterne at effekten kullsyre har på vekt, ikke har blitt grundig undersøkt før.

Gikk raskere opp i vekt

Forskerne undersøkte først effekten av drikkene på rotter. Rottene i studien ble gitt en av fire typer drikke i ett år. Disse var vann, en vanlig (sukkerholdig) brus med kullsyre, brus som hadde mistet kullsyren, og sukkerfri brus.

Forskerne fant at rottene som drakk kullsyreholdig drikke (med eller uten sukker), gikk raskere opp i vekt enn rotter som drakk vann eller brus som hadde mistet kullsyren.  Mengden ghrelin - et hormon som kontrollerer sult - var høyere etter å ha blitt utsatt for kullsyreholding drikke, sammenlignet med drikke uten kullsyre.

Lik effekt på mennesker

Forskerne studerte deretter effekten på mennesker. Deltagerne var 20 mannlige studenter. De drakk fem ulike typer drikke, en ved hvert måltid i en måned. Drikkene inkluderte vann, vanlig brus, vanlig brus som hadde mistet kullsyren, lettbrus/sukkerfri brus og kullsyreholdig vann. Like etter måltidene ble ghrelinnivåene målt.

Når studentene drakk kullsyreholdig drikke (vanlig brus, sukkerfri brus eller kullsyreholdig vann), økte ghrelinnivåene deres til høyere nivå enn når de drakk vann eller brus som hadde mistet kullsyren.

Verken matintak eller vektendring hos studentene ble målt i studien, men de økte ghrelinnivåene som oppsto etter inntak av drikke med kullsyre, gjør det sannsynlig at disse drikkene kan føre til økt sultfølelse, økt matinntak og vektøkning.

Kan spille en viktig rolle

Forskerne bak studien spekulerer på om årsaken til at kullsyreholdig drikke førte til økt utskillelse av ghrelin, kan skyldes at cellene i magen som er følsomme for press, reagerer på karbondioksid ved å øke ghrelinproduksjonen.

Forfatterne konkluderer med at resultatene antyder at kullsyren i leskedrikk kan spille en viktig rolle ved vektøkning og fedmeutvikling ved at det frigjør ghrelin og stimulerer sultfølelse hos mannlige pattedyr.

Kilder

Referanser

  1. Samander Eweis D, Abed F, Stiban J. Carbon dioxide in carbonated beverages induces ghrelin release and increased food consunption in male rats: Implications on the onset of obesity. Obesity research & clinical practice 2017; 11: 534-543. www.researchgate.net
  2. Harvard Health Publishing: Zero weight loss from zero calorie drinks? Say it ain’t so Forfatter: Schmerling RH nhi.no