Nyhetsartikkel

Lavkarbo og hjertesykdom

Et kosthold med lite karbohydrater og mye protein - altså et typisk lavkarbo-kosthold, som du beholder over tid, er forbundet med økt risiko for hjertekarsykdom.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det gjelder særlig dersom proteinet i hovedsak kommer fra animalske kilder, og du ikke vurderer hva slags karbohydrater du får i deg.

Dette ifølge en studie som ble publisert i BMJ i juni 20121.

Deltagerne i studien var 43.396 svenske kvinner i alderen 30-49 år. Kvinnene ble fulgt i gjennomsnitt i 15,7 år.

Kan være ernæringsmessig akseptabelt

Lavkarbodietter kan være ernæringsmessig akseptable, dersom proteinet i hovedsak kommer fra plantekilder, og reduksjonen av karbohydrater i hovedsak dreier seg om enkle og raffinerte karbohydrater. Generelt er det ikke slik at folk flest alltid ser og følger disse forutsetningene, skriver forfatterne.

Etter å ha finkontrollert for alle risikofaktorer for hjertekarsykdom som kunne vært underliggende forklaringer (confounders), for totalt energiinntak, og for mettet og umettet fettinntak, fant forskerne at kvinner har en statistisk signifikant fem prosents økning i forekomst av hjertekarhendelser per 2 enheter økning i en 20 enhets lav karbohydrat/høy protein skåre. I praktisk terminologi betyr dette at en 20 grams reduksjon i daglig karbohydratinntak, og fem grams økning i daglig proteininntak, samsvarer med fem prosents økning i den totale risikoen for hjertekarsykdom.

Kjernekomponenter i et sunt kosthold

Når det gjelder den biomedisinske forklaringen på forskernes funn, er grønnsaker, frukt, kornprodukter og belgfrukter, som i flere studier har blitt funnet å være kjernekomponenter i et sunt kosthold, viktige kilder til karbohydrater. Dermed er det sannsynlig at redusert inntak av disse matgruppene har en negativ effekt på hjertekarhelsen. Flere studier har dessuten vist at kjøttinntak, eller høyt inntak av protein fra dyrekilder, kan øke risikoen for hjertekarsykdom.

Vurder protein- og karbohydratkildene

Resultatet av studien er direkte relevant for en gruppe som ofte benytter seg av dietter - som lavkarbodietter - for å få vektkontroll. Resultatene sier imidlertid ingenting om mulige positive korttidseffekter av denne type diett på vektkontroll eller insulinresistens (forløper til type 2-diabetes). Det studien viser er at denne typen diett kan ha en uheldig effekt på risikoen for hjertekarsykdom. Dette gjelder når disse diettene følges regelmessig, og uten at du tar hensyn til om du velger komplekse eller raffinerte karbohydrater, eller hvilke proteinkilder du bruker (planter vs dyr).

Mange ulike dietter har blitt foreslått som effektive måter å få vektkontroll på. I lavkarbodietten inngår lavt inntak av karbohydrater og høyere inntak av protein. Dietter med mye fett blir stort sett unngått i vestlige land.

Studiens troverdighet

Det er en svensk studie med eksemplarisk design. Det er en prospektiv kohortstudie - forskerne følger en befolkningsgruppe fremover i tid (i motsetning til en retrospektiv studie der deltakerne må svare på spørsmål om hvordan de levde bakover i tid - noe som gir mindre troverdige svar).

Prospektive studier har likevel sin begrensning, men de er for alle praktiske forhold de beste studiene til å identifisere risikofaktorer for sykdom. Ideelt sett burde man gjort en såkalt randomisert, kontrollert studie der personer som deltok i studien ble tilfeldig fordelt til lavkarbo/høy protein diett eller normal kost - og så fulgt de to gruppene over tid for å se om det oppstod forskjeller. Slike studier er imidlertid vanskeligere å utføre.

Kilder

Referanser

  1. Lagiou P, Sandin S, Lof M, Trichopoulos D, Adami H-O, Weiderpass E. Low carbohydrate-high protein diet and incidence of cardiovascular diseases in Swedish women: prospective cohort study. BMJ 2012; 344: e4026. www.bmj.com