Informasjon

Metabolsk syndrom

Temaside om Korona

Behandling

Hovedmålet med behandlingen av det metabolske syndrom er å forhindre utvikling av type 2 diabetes, hjertesykdom og hjerneslag. Vanligvis kan det i tidlig fase oppnås ved disiplinert egenbehandling, der du fokuserer på vektreduksjon, kosthold og mosjon. Legen kan støtte deg i dette arbeidet gjennom regelmessige kontroller av vekt, blodsukker, kolesterol og blodtrykk - for å vise at livsstilsendringene gir resultater.

Etter hvert kan det bli nødvendig å skrive ut medisiner for å bedre kontrollen med enkelte av risikofaktorene. De mest brukte er medisiner mot høyt blodtrykk (antihypertensiva) og ugunstige fettverdier (statiner). Forskning viser at slik behandling sammen med et fornuftig kosthold og regelmessig mosjon gir et bedre og lengre liv.

Økt fysisk aktivitet. Prøv å bruke kroppen til i det minste moderat anstrengende arbeid i minst 30 minutter de fleste dagene i uken. Det bedrer blodsukkeret, blodtrykket, fettinnholdet i blodet, bidrar til vektreduksjon og øker insulinfølsomheten.

Kostendringer. Spis mer frukt, grønnsaker og fiber, mindre mettet fett og litt mindre fett totalt, mer fett fra fisk og planteoljer og mindre salt. Foretrekk hvitt kjøtt fremfor rødt kjøtt. Disse kostholdstiltakene vil ha en gunstig effekt på blodtrykk, fett i blodet, blodsukkeret og på insulinresistensen. Hvis du i tillegg kan kombinere kostendringer og fysisk aktivitet slik at du oppnår en viss vektreduksjon, er det svært gunstig.

Røyking. Røyking øker insulinresistensen og øker risikoen for alle komplikasjonene til metabolsk symdrom. Det gir derfor en betydelig helsegevinst om du stumper røyken for godt.

Forrige side Neste side