Nyhetsartikkel

Økende overvekt blant voksne i USA

Forekomsten av overvekt og fedme øker fortsatt blant voksne i USA.

Mens blant amerikanske barn har forekomsten av overvekt og fedme flatet ut. 

Det viser en analyse publisert i tidskriftet JAMA.

Analysen viser at fra årene 2007-2008 til 2015-2016 fortsatte forekomsten av overvekt og alvorlig fedmeutbredelse blant voksne i USA å øke.

Her kan du beregne din KMI

Blant barn og ungdom fra 2 til 19 år, var det derimot ingen sikker økning. 

Også i Norge ser det ut til at overvekt og fedme blant barn ikke øker, men er stabil: 

De nyeste tallene fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent ett av seks barn har overvekt eller fedme i dag. Disse tallene ser ut til å flate ut blant barna. Dette er derimot ikke tilfelle blant norske ungdommer, der antallet øker:

Tilsammen har 25 prosent av ungdommer overvekt eller fedme i Norge.

Les mer om dette her: Tre av fire norske menn er overvektige eller lider av fedme

Les også: Gode vaner, mindre overvekt

I den voksne norske befolkningen er det i dag langt flere med overvekt eller fedme enn normalvektige.

Les også: Slik øker du forbrenningen