Informasjon

Overvekt

Årsak

Årsakene til overvekt og fedme er sammensatte. Den viktigste årsaken er at vi er for mye i ro, særlig når vi er på arbeid og når vi er hjemme. Vi bruker for mye tid foran datamaskinen og TV'en. Det er sjeldnere at hovedårsaken er at vi spiser for mye. Både arv, stoffskifte, hormoner, psykologi, miljø og sosialøkonomi spiller dessuten inn.

Uansett er overvekt og fedme en konsekvens av et misforhold mellom inntak og forbruk av energi.

Forrige side Neste side