Informasjon

Overvekt

Behandling

Det viktigste du kan gjøre, er å være mere i aktivitet og bevegelse. Mosjon i fritiden er viktig, men det er faktisk enda viktigere om du kan bruke kroppen mer i hverdagen på jobben og i hjemmet. Dessuten skal du være kritisk med hvor mye og hva du spiser.

Enkelt sagt består behandlingen av overvekt enten i å øke energiforbruket, redusere energiinntaket eller begge deler. Vi kan dele inn behandlingen i to faser:

  • Vektreduksjonsfasen, hvor energiinntaket er mindre enn forbruket
  • Vedlikeholdsfasen, hvor energiinntaket er like stort som forbruket.

I vektreduksjonsfasen er det ideelle å tape mest mulig fett og minst mulig muskelmasse og vann. For å oppnå dette bør vektreduksjonen være langsom. Det er da lettere å unngå motreaksjoner fra kroppen, som for eksempel sultfølelse, noe som kan bidra til store vektsvingninger eller jo-jo slanking.

I vedlikeholdsfasen er målsettingen å unngå vektoppgang. Dette krever at energiinntaket er likt energiforbruket. Denne fasen er for mange spesielt vanskelig, og mange trenger råd for hvordan de skal klare å takle denne fasen.

Oppsummert: De to viktigste hjelpemidlene vi har i kontrollen av kroppens vekt, er økt fysisk aktivitet og omlegging av kostholdet med reduksjon av det totale inntaket av kalorier. 

Forrige side Neste side