Informasjon

Overvekt og fedme

Studier viser at ca. hver femte voksen person i Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30, som er definisjonen på fedme.

Illustrasjonsfoto

Hopp til innhold

Definisjoner

Vekt og høyde henger sammen. Det er derfor vanlig å bruke kroppsmasseindeks, KMI (engelsk: BMI = body mass index), i stedet for antall kg når vi definerer normal vekt eller fedme. KMI gir et godt bilde av fettmengden i kroppen. Kroppsmasseindeks beregnes ved KMI = vekt/høyde2(kg/m 2)

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert grenser for normal vekt og ulike grader av overvekt, som følger:

  • KMI 18 - 25, normalvekt
  • KMI > 25, overvekt
  • KMI > 30, fedme grad I
  • BMI > 35, fedme grad II
  • BMI > 40, fedme grad III

Overvekt er forbundet med økt risiko for hjertekar sykdommer og for utvikling av diabetes (type 2-diabetes). Det er spesielt økt midjeomfang, livvidde, som synes å disponere for diabetes. Det er derfor vanlig også å registrere midjeomfanget hos personer som får behandling for overvekt. Midjeomfanget brukes blant annet til å følge slankeprosessen. Dersom en trener og erstatter fett med muskler, kan slankingen noen ganger vises bedre på midjemål enn på KMI.
Midjemål over 102 cm regnes som for stort hos menn.
Midjemål over 88 cm regnes som for stort hos kvinner.

Tidligere var det også vanlig å registrere hoftemål, men dette er vist å ikke gi noen nyttig tilleggsinformasjon. Det er først og fremst overvekten som gir utslag på risiko for sykdom, ikke hvordan overvekten er fordelt.

Beregn din egen KMI