Informasjon

Overvekt og fedme

Overvekt og fedme blir vanligvis definert ved hjelp av kroppsmasseindeks (KMI/BMI). Studier viser at omtrent hver femte voksen person i Norge har en kroppsmasseindeks (KMI) på mer enn 30, som er definisjonen på fedme.

Definisjoner

Vekt og høyde henger sammen. Det er derfor vanlig å bruke kroppsmasseindeks, KMI (engelsk: BMI = body mass index), i stedet for antall kg når vi definerer normal vekt eller fedme. KMI gir et godt bilde av fettmengden i kroppen. Kroppsmasseindeks beregnes ved KMI = vekt/høyde2(kg/m2)

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert grenser for normal vekt og ulike grader av overvekt, som følger:

  • KMI 18,5 - 24,9 defineres som normalvekt
  • KMI 25,0 til 29,9 defineres som overvekt
  • KMI 30,0 til 34,9 defineres som fedme grad I
  • BMI 35,0 til 39,9 defineres som fedme grad II
  • BMI 40 eller mer defineres som fedme grad III

Overvekt er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer og for utvikling av diabetes (type 2-diabetes).

Midjemål

Ofte registreres også midjeomfang eller livvidde. Midjeomfanget brukes blant annet til å følge slankeprosessen. Dersom en trener og erstatter fett med muskler, kan slankingen noen ganger vises bedre på midjemål enn på KMI.
Midjemål over 102 cm regnes som for stort hos menn. Midjemål over 88 cm regnes som for stort hos kvinner.

Beregn din egen KMI

Neste side