Informasjon

Overvekt og fedme

Årsaker

Det er utbredt enighet om at dette er et livsstilsproblem hvor mange faktorer virker i samme retning. Livsstilen har ført til at det daglige inntaket av kalorier er større enn det daglige forbruket. Man mener at det viktigste er samfunnsutviklingen med mer stillesittende arbeid, mer stillesittende fritid og mindre naturlig mosjon. I 2005 brukte den gjennomsnittlige nordmann 3,5 timer av fritida daglig foran tv- eller dataskjerm. I tillegg har vi nærmest ubegrenset tilgang på matvarer, økt tilbud av kaloririke matsorter og drikke. Vi regner at de aller fleste tilfeller av fedme eller overvekt har slike årsaker. Arvelige årsaker bidrar sannsynligvis også hos noen. 

Noen hormonforstyrrelser kan føre til overvekt, men disse utgjør en liten andel av alle tilfellene:

  • Lavt stoffskifte (hypotyreose)
  • Cushing sykdom (svært sjelden)
  • Det finnes arvelige tilstander som medfører fedme, og det er aktuelt å teste for dette hos personer med fedme grad III hvor fedmen var tilstede allerede i barneåra
Forrige side Neste side