Nyhetsartikkel

Overvekt øker risiko for diabetes type 1 i voksen alder

Overvekt hos ungdom er ikke bare forbundet med økt risiko for diabetes type 2. En ny studie viser at det også øker risikoen for diabetes type 1.

Diabetes type 1 er en autoimmun sykdom som man tradisjonelt har sett på som en sykdom som rammer barn og ungdom, og som forekommer hos barn i alle aldre uansett vekt.

Den raskt økende diabetesepidemien som vokser i nesten alle land i dag, består hovedsakelig av tilfeller av type 2 diabetes. Dette er en sykdom som er knyttet til risikofaktorer som fedme og overvekt, lav fysisk aktivitet og mye stillesitting.

Nå viser ny forskning at høy kroppsmasseindeks (BMI) hos ungdom også er knyttet til utvikling av diabetes type 1. 

Den nye forskningen er publisert i tidsskriftet Diabetologia1 og ble presentert på det årlige møtet i American Diabetes Association i New Orleans Louisiana, USA. 

Diabetes type 1 som voksen

Ifølge en nyhetsmelding om studien2 har man i de senere årene sett en sammenheng mellom overvekt og økt risiko for diabetes type 1 hos barn. Men det er lite kunnskap om dette blant ungdommer. 

Omtrent 50 prosent av tilfellene av type 1 diabetes utviklet seg etter fylte 18 år. I denne nye studien analyserte forfatterne sammenhengen mellom BMI i sen ungdom og utvikling av type 1 diabetes i ung voksen alder.

Den aktuelle studien er utført i Israel. Nesten 1,5 millioner ungdommer i alderen 16-19 år er inkludert. 

Dataene som ble samlet inn, ble senere koblet til data om debutalder for diabetes type 1 i det israelske nasjonale diabetesregisteret. Vekt og høyde ble målt ved studiestart, og statistisk modellering ble brukt for å finne sammenhengen mellom risiko for type 1 diabetes og overvekt eller fedme.

Resultatene viste at det i løpet av studien ble registrert 777 nye tilfeller av diabetes type 1. Gjennomsnittsalderen var 25 år da diagnosen ble satt. Da forskerne justerte for alder, kjønn og sosiokulturelle faktorer, fant de at risikoen for diabetes type 1 økte etter hvert som BMI økte.

Sammenlignet med ungdom med en normal BMI, så forskerne at ungdom med fedme hadde dobbel så høy risiko (100 prosent) for å utvikle diabetes type 1.

Mens de med overvekt hadde 54 prosent økt risiko for diabetes type 1. 

Fedme og autoimmune sykdommer

Forfatterne diskuterer at det er økende bevis på at det er en sammenheng mellom fedme og ulike autoimmune tilstander.

En mulig forklaring de gir, er at de forhøyede nivåene av inflammatoriske signalstoffer (adipokiner og cytokiner) skyldes fedmen, noe som i sin tur fører til betennelsesprosesser som ender opp med utvikling av type 1-diabetes.

Kilder

Referanser

  1. Zucker I, Zloof Y, et.al. Obesity in late adolescence and incident type 1 diabetes in young adulthood – published online 05/06/2022. Diabetologia 2022. diabetologia-journal.org
  2. EurekAlert, Study shows that excessively high BMI is also associated with type 1 diabetes in otherwise healthy adolescents – not just the type 2 form usually associated with excess weight, 2022 www.eurekalert.org