Nyhetsartikkel

Overvektige menn kan fordoble antall sædceller ved å gå ned i vekt

Menn med mye overvekt kan fordoble antallet sædceller med å gå ned i vekt - og holde seg der.

Det viser dansk forskning som nylig ble publisert i tidsskriftet Human Reproduction1.

En vanlig årsak til ufrivillig barnløshet er redusert sædkvalitet, og overvekt er med på å øke risikoen for dette. 

En ny studie fra Københavns universitet2 viser at hvis svært overvektige menn går ned i vekt og holder seg der, vil de få doblet antall sædceller. 

Dette kan være godt nytt for fertiliteten siden det tidligere er vist en sammenheng mellom flere sædceller og at man raskere oppnår graviditet.

- Tidligere studier har vist en forekomst av dårligere sædkvalitet hos menn med mye overvekt i forhold til sædkvaliteten hos menn med normal vekt. Fra tidligere studier har man også sett en antydning av sammenheng mellom vekttap og økt sædkvalitet, men disse studiene har vært med så få deltagere eller mindre vekttap at det har vært vanskelig å dra konklusjoner. Dette er den første langvarige randomiserte studien, hvor vi ser at sædkvalitet hos menn med mye overvekt kan forbedres vesentlig med et vedvarende vekttap, sier professor Signe Sørensen Torekov ved Københavns universitet.

Randomisert studie

I studien deltok 56 menn i alderen 18-65 år. Alle var svært overvektige med en BMI på mellom 32 og 43.

Dette var en randomisert studie som foregikk som følger: 

Alle deltagerne skulle først gjennomføre et diett-program lav på kalorier i åtte uker. Dette førte til at alle deltagerne gikk ned i vekt. Deretter ble de ved hjelp av loddtrekning inndelt i fire grupper.  

To grupper fikk placebomedisin, de to andre gruppene fikk fedmemedisin. En av de to gruppene som fikk placebomedisin skulle følge et mosjonsprogram. Dette gikk ut på at de hver uke skulle utføre minst 150 minutter med moderat fysisk aktivitet, 75 minutter med hard trening eller en kombinasjon. 

Den andre gruppa skulle ikke endre nivået fysisk aktivitet.

På samme måte ble de to gruppene som fikk fedmemedisin, oppdelt: En gruppe skulle trene, den andre skulle beholde vanlig nivå av aktivitet. 

- Etter et år viste det seg at den gruppa som trente og ikke fikk medisin, samt den gruppa som kun fikk fedmemedisin og ikke mosjonerte, vedlikeholdt vekttapet på 13 kilo. Gruppen som fikk både fedmemedisin og mosjonerte, gikk ytterligere ned i vekt og oppnådde vesentlige forbedringer i sin egen helse, sier Sørensen Torekov.

Placebogruppen – de som trodde de fikk medisin, men ikke trente - hadde lagt på seg igjen halvparten av vekttapet, som også førte til risiko for blant annet utvikling av diabetes type 2 og hjerte- og karsykdom.

Større sjanse for graviditet

Blant mennene som gikk ned i vekt (16,5 kilo i snitt), økte konsentrasjonen av sædceller med 50 prosent og antallet sædceller med 40 prosent etter åtte uker. 

Forsøksperioden varte i 52 uker etter det første vekttapet. Forskerne fant ut at sædkvaliteten vedvarte. Dette gjaldt kun hos dem som beholdt vekttapet. Mennene som la på seg igjen, mistet forbedringen i sædkvalitet. 

- Hos de mennene som la på seg igjen, så vi ikke lenger noen signifikant forbedring av sædkvaliteten. Disse nye funnene kan være godt nytt for fertiliteten, siden det i tidligere studier er vist en sammenheng mellem flere sædceller og hurtigere oppnåelse av graviditet, sier Sørensen Torekov.

Kilder

Referanser

  1. Andersen E, Juhl RC, et.al. Sperm count is increased by diet-induced weight loss and maintained by exercise or GLP-1 analogue treatment: a randomized controlled trial. Human Reproduction 2022. academic.oup.com
  2. Københavns universitet, Svært overvægtige mænd kan fordoble antallet af sædceller, 2022 nyheder.ku.dk