Nyhetsartikkel

Pasienter på kolesterolsenkende medisiner spiser mer

De siste tiårene har amerikanske statinbrukere økt kaloriinntaket, fettinntaket og KMI. Forskere er redde for at kostholdsgrep og livsstil blir vektlagt mindre, i takt med at populariteten av den kolesterolsenkende medisinen øker.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i JAMA Internal Medicine i april 2014. Forfatterne av studien har sett på utviklingen av kalori- og fettinntak blant de som bruker statiner, og blant de som ikke bruker statiner. Deltagerne er 27.886 amerikanere fra 20-års alder og oppover. Studien er en repetert tverrsnittsstudie.

Hadde lavere kaloriinntak

Forfatterne fant at kaloriinntaket i perioden 1999-2000 var lavere blant statinbrukere enn blant de som ikke brukte statiner (2000 vs 2179 kcal.). Forskjellen mellom gruppene ble mindre ettersom tiden gikk. Etter 2005-2006 var det ingen forskjell mellom de to gruppene lenger. I perioden 2009-2010, var det igjen klar forskjell mellom gruppene. I denne perioden hadde statinbrukerne 9.6 prosent høyere kaloriinntak enn de hadde i perioden 1999-2000.

I gruppen som ikke brukte statiner, var det ingen endringer fra 1999-2000 perioden, til 2009-2010.

Ingen økning blant ikke-brukerne

Statinbrukere hadde også et betydelig lavere fettinntak i 1999-2000, enn de hadde 10 år senere. (71.7 vs 81.2 gram per dag). Fettinntaket økte med 14.4 prosent blant statinbrukere, men forble det samme blant ikke-brukere. KMI - kroppsmasseindeks økte også mer blant statinbrukere.

Forfatterne konkluderer med at kalori- og fettinntak har økt blant statinbrukere over tid. Dette gjaldt ikke for de som ikke brukte statiner. Økningen i KMI var også raskere for statinbrukerne.

Bekymringsfullt

De nasjonale retningslinjene for behandling av høyt kolesterol i USA, har konsekvent anbefalt kostholdsgrep som nøkkelen til behandling av høyt kolesterol. Siden 2001 har disse retningslinjene også angitt at statiner er mer effektive enn andre medisiner mot høyt kolesterol. Bruk av statiner har økt kraftig (i USA) gjennom de siste 25 årene. Kaloriinntaket blant amerikanerne økte også kraftig, helt til det nådde et platå i 1999-2000. I denne perioden inntok statinbrukerne færre kalorier og mindre fett enn de som ikke brukte disse medisinene - som forventet hos personer som forsøker å få kontroll på kolesterolnivå og vekt, skriver forfatterne.

Ettersom en sentral del av behandling av høyt kolesterol innebærer å forebygge vektøkning, er det økte kaloriinntaket og den økte vekten bekymringsfull.

Skal ikke gi mulighet til å øke fettinntaket

I en tid med stor økning i forekomsten av fedme og diabetes, må vi vurdere om det er en akseptabel folkehelsestrategi å oppfordre til bruk av statiner, uten samtidig å gjøre tiltak som reduserer sannsynligheten for økt kaloriinntak og økt vekt. Målet med behandling av høyt kolesterol med statiner bør være å hjelpe pasienter å redusere den risikoen de selv ikke klarer å minske uten medisiner. Ikke å gjøre det mulig for dem å fortsette å leve et liv med usunn kost, skriver forfatterne til sist i sin konklusjon.

Kilder

Referanser

  1. Sugiyama T, Tsugawa Y, Tseng CH, Kobayashi Y, Shapiro MF. Different Time Trends of Caloric and Fat Intake Between Statin Users and Nonusers Among US Adults: Gluttony in the Time of Statins? . JAMA Internal Medicine 2014. archinte.jamanetwork.com