Nyhetsartikkel

Risikoer med fedmebehandling

Fedmebehandling, enten det skjer ved diett, fedmekirurgi eller medikamenter, har den ulempen at det fører til muskeltap, noe som kan ha uheldige effekter, særlig blant eldre.

The New York Times (NYT) og Healthline har skrevet artikler om uheldige konsekvenser av fedmebehandling, og vi videreformidler noen av budskapene fra deres artikler1-2.

Uansett hvordan vi taper vekt, enten det er ved å begrense matinntaket, ved fedmekirurgi eller ved bruk av de nye fedmereduserende medikamentene som semaglutid, så innebærer det for de fleste muskeltap - en gradvis reduksjon i muskelmasse, styrke og funksjon3-4. Dette gjelder særlig eldre mennesker. Og jo mer muskler eldre mennesker taper, jo høyere blir risikoen for å bli skjør og falle og pådra seg beinbrudd - noe som kan få alvorlige konsekvenser i de eldste aldersgruppene. Derfor er det så viktig at eldre mennesker opprettholder muskelmassen slik at de kan holde seg mobile og uavhengige.

Et stort vekttap over kort tid, som kan skje ved oppstart med semaglutid, kan føre til et drastisk tap av muskelmasse med alvorlige konsekvenser for helsen. Foreløpig er kunnskapen vår om effekter av semaglutid blant mennesker over 65 år begrenset, fordi de fleste pasientene som har deltatt i studier, har vært yngre enn 65 år.

Men vi vet at de eldste er mer utsatt for å få bivirkninger fra fordøyelseskanalen i form av kvalme og oppkast enn yngre mennesker5, noe som påvirker opptaket av næring. I tillegg er slapphet en bivirkning som er hyppigere blant eldre, og blodtrykket kan gå ned, noe som øker risikoen for svimmelhet og fall. Personer med beinskjørhet, en tilstand som er mest uttalt blant eldre, kan være særlig sårbare ved bruk av slike medisiner. Kombinasjonen av økt beinskjørhet og økt risiko for å falle gjør disse til en spesielt utsatt risikogruppe.

Hvordan kan vi motvirke disse konsekvensene av fedmebehandling? Eksperter forteller at det er avgjørende at eldre mennesker som taper vekt, utfører styrketrening6 og har et tilfredsstillende inntak av proteiner7 for å forebygge muskelsvinn.

Kanskje må vi også endre innstilling om vekta vår når vi blir eldre. Mange drømmer om og forestiller seg at de skal bli like slanke som da de var 20 år, noe som har sin pris som beskrevet, og som kan være helsefarlig når du er 75 år1.

Det må legges til at eksperter og studier ikke er fullt ut enige om betydningen den markante vektreduksjonen har på tap av muskelmasse og helserisiko. Noen eksperter mener at fordelene oppveier for ulempene8.

Kilder

Referanser

  1. Blum D. The Risks of Taking Drugs Like Ozempic When You’re Over 65. The New York Times. Published July 17, 2023. www.nytimes.com
  2. Cassata C. Ozempic Can Cause Major Loss of Muscle Mass and Reduce Bone Density. Healthline. Published May 2, 2023. www.healthline.com
  3. Ida S, Kaneko R, Imataka K, et al. Effects of Antidiabetic Drugs on Muscle Mass in Type 2 Diabetes Mellitus. Curr Diabetes Rev. 2021;17(3):293-303. doi:10.2174/1573399816666200705210006 DOI
  4. Nuijten MAH, Eijsvogels TMH, Monpellier VM, Janssen IMC, Hazebroek EJ, Hopman MTE. The magnitude and progress of lean body mass, fat-free mass, and skeletal muscle mass loss following bariatric surgery: A systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2022 Jan;23(1):e13370. doi: 10.1111/obr.13370. DOI
  5. Warren M, Chaykin L, Trachtenbarg D, Nayak G, Wijayasinghe N, Cariou B. Semaglutide as a therapeutic option for elderly patients with type 2 diabetes: Pooled analysis of the SUSTAIN 1-5 trials. Diabetes Obes Metab. 2018 Sep;20(9):2291-2297. doi: 10.1111/dom.13331. DOI
  6. Sardeli AV, Komatsu TR, Mori MA, Gáspari AF, Chacon-Mikahil MPT. Resistance Training Prevents Muscle Loss Induced by Caloric Restriction in Obese Elderly Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2018 Mar 29;10(4):423. doi: 10.3390/nu10040423. DOI
  7. Kim JE, O'Connor LE, Sands LP, Slebodnik MB, Campbell WW. Effects of dietary protein intake on body composition changes after weight loss in older adults: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2016 Mar;74(3):210-24. doi: 10.1093/nutrit/nuv065. DOI
  8. Advisory Board. Another semaglutide side effect: Loss of muscle mass? Last updated March 23, 2023. www.advisory.com