Informasjon

Overvekt i tenårene gir økt risiko for tidlig død

Dersom du er overvektig eller fet i tenårene, er risikoen for å dø tidlig mellom 25 og 125 prosent høyere enn blant de som er normalvektige.

I følge en artikkel i den amerikanske avisen USA Today, har kvinner som er overvektige i 18-års alderen, mye større risiko for å dø når de er middelaldrende enn kvinner som er normalvektige. Den vanligste dødsårsaken er kreft, fulgt av hjertesykdommer.

Sier ingenting om slankerne

Artikkelen viser til en del av en større studie som blir utført ved Harvard School of Public Health. Over 100.000 kvinner deltar i denne studien, og de fikk spørsmål om vekt og høyde da de var mellom 24 og 44 år gamle. Et av spørsmålene dreide seg om vekt og høyde da de var 18 år gamle. 12 år senere var 710 av kvinnene døde, og det er disse dødsfallene som nå er undersøkt. Undersøkelsen slår fast at overvektige unge kvinner oftere røyker mer, drikker mer alkohol og trener mindre enn sine normalvektige medsøstre. Studien viste også at de som var overvektige i 18-års alderen, oftere var overvektige 16 år senere. Studien sier ingenting om risikoen for tidlig død for de kvinnene som slanket seg, ble normalvektige og har holdt den nye vekten.

Ble fulgt i 31 år

Enda mer oppsiktsvekkende er en større norsk studie som ble publisert i American Journal of Epidemiology i 2003. Den konkluderer med at minst en av ti unge risikerer en tidlig død som følge av overvekt eller fedme. Studien viste at dødsrisikoen blant de overvektige unge steg med 25 prosent sammenlignet med de normalvektige. Blant kvinner som lider av fedme, er risikoen 114 prosent større, og blant menn som lider av fedme er det 125 prosent høyere dødsrisiko. I den norske studien deltok over 227.000 norske gutter og jenter. De ble med i studien i 14-19 års alderen, og de ble siden fulgt i 31 år.

Vil du vite mer?