Informasjon

Overvekt i tenårene gir økt risiko for tidlig død