Nyhetsartikkel

Sabotasje kan ødelegge for vekttap

Familie og venner kan sabotere for personer som forsøker å gå ned i vekt. Med andre ord er ikke all sosial støtte positiv for helsen.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Current Obesity Reports i juni 20231.

I en gjennomgang av forskning på dette området har forskere funnet den negative siden av sosial støtte. Dette i form av sabotasje, spiseatferd og samarbeid som kan undergrave forsøkene til den som prøver å gå ned i vekt.

Sabotasje

Eksempler på sabotasje kan være at man er negativ til å spise sunt, eller gjør det vanskelig for den som vil ned i vekt å delta i støttegrupper. Sabotasje kan også være å undergrave tiltak for å være mer fysisk aktiv. For eksempel ved å si nei til å bli med og gå en tur, eller trekke frem hvor dyrt det er å trene på treningsstudio, dersom den som vil ned i vekt ønsker å trene.

Sabotasje kan bidra til dårligere selvtillit og humør gjennom kritikk og sårende kommentarer.

– Vekttap fører ofte til endringer. Den som går ned i vekt kan få mer selvtillit eller det kan endre den sosiale dynamikken i forholdet. Mange er ikke glade for slike endringer og kan, bevisst eller ubevisst, forsøke å avverge forsøk på å gå ned i vekt, slik at alt skal forbli slik det er, sier Jane Ogden i en pressemelding fra University of Surrey2.

Ogden er professor i helsepsykologi og ledet den aktuelle studien.

Hun sier videre at det er viktig å se nærmere på dette for å utvikle strategier som kan få familie og venner til å bli gode støttespillere for den som vil ned i vekt.

Materen

Nært beslektet til sabotøren er "materen". Dette er også en skadelig form for sosial støtte. Det gjøres ofte som et tegn på kjærlighet og status, men forskerne fant at å - med vilje - dytte mat på folk som ikke er sultne eller prøver å gå ned i vekt, kan være ødeleggende for den som vil håndtere vekten.

Forskerne fant også eksempler på at familie og venner aktivt undergravde den som ville ned i vekt, ved å "gå med på" oppførselen deres når den ikke var i tråd med målet om å gå ned i vekt, eller ved å være en "mater".

Barrierer mot et sunnere liv

– Det kan være ulike årsaker til at folk ønsker å gå ned i vekt. Noen gjør det for helsen, eller for å føle seg bedre. Støtte fra familie og venner kan være verdifulle verktøy som kan bidra til at folk når målene sine. Men noen ganger er det de nærmeste som ødelegger ved å friste med usunn mat, eller ved å oppføre seg slik at de utgjør en barriere mot å oppnå en sunnere livsstil, sier Ogden.

Kilder

Referanser

  1. Ogden J, S Quirke-McFarlane . Sabotage, Collusion, and Being a Feeder: Towards a New Model of Negative Social Support and Its Impact on Weight Management. Current Obesity Reports 2023; 12: 183-190. link.springer.com
  2. University of Surrey: Sabotage and collusion could be derailing your weight loss journey, finds study www.surrey.ac.uk