Nyhetsartikkel

Tidsbegrenset spising ga ikke større vekttap

I en studie sammenlignet forskerne tidsbegrenset spising - at man spiser kun innenfor et gitt tidsvindu -  med en diett med tre regelmessige måltider om dagen. Tidsbegrenset spising ga ikke større vekttap eller gunstige effekter på hjerte og kar, men det ga større tap av muskelmasse.

Dette ifølge en prospektiv, randomisert kontrollert studie som ble forhåndspublisert i tidsskriftet JAMA Internal Medicine i september 20201.

Periodisk faste har fått mye oppmerksomhet som en enkel metode for å gå ned i vekt. Tidsbegrenset spising er en form for periodisk faste innebærer at man spiser i tidsbegrensede perioder, atskilt av definerte perioder med faste. De fleste av de oppgitte fordelene ved periodisk faste er enten ikke testet hos mennesker, eller for lite testet hos mennesker.

Tidsbegrenset spising, som er undersøkt i den aktuelle studien, er en spesifikk periodisk fasteprotokoll som involverer regelmessige faste- og spiseperioder i en 24-timers syklus.

Fant ingen fordeler med å faste 

I den aktuelle studien var det 116 deltagere som ble tilfeldig inndelt i to grupper. Den ene gruppen skulle spise tre strukturerte måltider per dag, mens den andre gruppen skulle spise som de ønsket fra 12.00 til 20.00, og avstå helt fra kaloriinntak fra klokken 20.00 til klokken 12.00 dagen etter. Studien varte i tolv uker. Deltagerne var overvektige eller hadde fedme, og var menn og kvinner i alderen 18 til 64 år. En undergruppe på 50 personer (25 i hver gruppe) ble testet ved personlig oppmøte.

Forfatterne fant at deltagerne i gruppen med tidsbegrenset spising hadde en beskjeden vektreduksjon som ikke skilte seg betydelig fra vektreduksjonen i kontrollgruppen. Det betyr at denne studien ikke fant at faste i deler av døgnet gir fordeler dersom man ønsker å gå ned i vekt. De fant heller ikke at det hadde gunstige effekter på hjerte og kar. 

Betydelig reduksjon i muskelmasse

I diskusjonen skriver forfatterne at tidsbegrenset faste er en attraktiv måte å gå ned i vekt på, ettersom det ikke er tidkrevende eller krever at man følger en komplisert diett. Men, i motsetning til hypotesen de hadde, fant de ikke større vekttap hos gruppen med tidsbegrenset spising enn hos kontrollgruppen.

I analysen fant de derimot en betydelig reduksjon i andel muskelmasse hos gruppen som spiste i avgrensede perioder av dagen. Hos de 50 personene som ble fulgt ved personlig oppmøte, var det gjennomsnittlige vekttapet hos gruppen som benyttet seg av periodisk faste på 1.7 kg. Av dette var 1.1 kg - omtrent 65 prosent, muskelmasse. Bare en halv kilo var fett.

Tap av muskelmasse ved vektreduksjon utgjør typisk 20 til 30 prosent av totalmengden tapt vekt. Andelen muskelmasse som deltagerne i den aktuelle gruppen mistet, er dermed langt høyere enn det som er vanlig. Reduksjon av muskelmasse kan føre til at man føler seg svakere, det kan føre til svekket helse og redusert livskvalitet. Hos grupper som er i risiko for muskelsvinn (sarkopeni), kan en slik diett forverre muskeltap. Mengden muskelmasse som går tapt, er også positivt forbundet med å legge på seg igjen. Altså - jo mer muskelmasse man mister, jo lettere er det å legge på seg igjen etter en slankekur.

Kan føre til redusert proteininntak

Effekten som tidsbegrenset spising har på muskelmassen, er i liten grad utforsket. Tidligere studier har vist at en slik diett hindrer muskeløkning. En oppfølgingsstudie fant at når kaloriinntak og proteininntak ble matchet til samme nivå som før studien, ble det ikke observert noen endring i muskelmasse. En annen randomisert, kontrollert studie som så på effekt av denne dietten hos personer med overvekt og fedme, viste et betydelig tap av muskelmasse sammenlignet med kontroller, men ingen forskjell av betydning mellom gruppene. At man spiser som man ønsker i den aktuelle dietten, fører til redusert kaloriinntak, og det kan derfor også føre til redusert proteininntak. Sammen understreker dette viktigheten av nok protein når man følger en slik diett. Mange studier har vist at dersom man inntar tilstrekkelig protein per dag, kan man minske tap av muskelmasse. Tap av muskelmasse ved en slik diett kan reduseres ved å øke antallet måltider innenfor spisevinduet, eller ved å ta proteintilskudd. Timingen av proteininntaket kan også spille en rolle for endringene i muskelmasse.

Viktig med kontrollgrupper

Forfatterne konkluderer med at i denne studien ga ikke periodisk faste større vekttap enn hos kontrollgruppen som spiste tre måltider om dagen. Dietten endret heller ingen relevante metabolske markører. Sist, men ikke minst, ble det funnet redusert muskelmasse hos gruppen som fulgte dietten. Sammen støtter ikke resultatene av studien at denne type fasting er en effektiv metode for å gå ned i vekt. Det understreker viktigheten av kontrollgrupper og maner til forsiktighet med tanke på potensielle effekter fasten kan ha på muskelmasse. Fremtidige studier på dette området bør ha som mål å forstå effekten av tidlig versus sen tidsavgrenset spising, og proteininntak eller timing som en måte å motvirke tap av muskelmasse.

Kilder

Referanser

  1. Lowe DA, Wu N, Rodhin-Bibby L et al.. Effects of Time-Restricted Eating on Weight Loss and Other Metabolic Parameters in Women and Men With Overweight and Obesity The TREAT Randomized Clinical Trial. JAMA Internal Medicine 2020. jamanetwork.com