Nyhetsartikkel

Vektreduksjon ved diabetes type 2 drev sykdommen tilbake

Personer som opplever bedring fra diabetes type 2 etter å ha gått ned i vekt, kan oppleve fortsatt fravær av sykdom etter fem år.

Dette ifølge en pressemelding fra Newcastle University1. Forskningen ble presentert på Diabetes UK Professional Conference 2023 i april 2023.

De omtalte resultatene gjaldt deltagere som ble med i en forlengelse av en tidligere studie.

Ble bedre

Studien som den aktuelle studien bygde videre på, besto av et vektreduksjonsprogram. Deltagerne var personer som hadde fått diagnosen diabetes type 2 i løpet av de siste seks årene før studien startet. Deltagerne fulgte en 12 ukers lavkaloridiett. I etterkant ble de fulgt opp av helsepersonell og fikk hjelp til å gradvis reintrodusere sunn mat slik at de ikke skulle legge på seg igjen.

Studien viste at bedring (remisjon) fra diabetes type 2 er mulig gjennom kostholdsgrep. Omtrent halvparten av deltagerne var bedre etter ett år, og 36 prosent etter to år.

Les også: Hvordan senke blodsukkeret ved prediabetes

Fikk støtte i tre år til

I forlengelsen av studien ønsket man å se hvilke fordeler programmet ga på lang sikt. Der fikk 95 av deltagerne fra den opprinnelige studien støtte til å vedlikeholde vekttapet i ytterligere tre år. De fikk timer med sykepleier eller ernæringsrådgiver hver tredje måned.

På kontrollene ble vekt, blodsukkernivå og blodtrykk målt. I tillegg fikk deltagerne tilbud om råd og støtte til å holde vekten vedlike.

De som la på seg mer enn to kilo i denne perioden, fikk tilbud om en ekstra støttepakke. Denne pakken besto av lavkalorisupper og shaker i fire uker, fulgt av støtte når man skulle begynne å spise vanlig igjen.

Deltagerne i kontrollgruppen, som besto av 82 personer, ble oppfordret til å gå ned i vekt.

De fikk ikke oppfølging eller tilbud om pakker med supper og shaker.

Les også: Slik øker du forbrenningen

Bedre blodsukker og blodtrykk

Av de som opplevde bedring i begynnelsen av den utvidede perioden, var 23 prosent fortsatt i bedring (remisjon) etter fem år. Gjennomsnittlig vekttap i fem-årsperioden var 8.9 kilo.

Kontrollgruppen hadde i gjennomsnitt et vekttap på 4.6 kilo og 3.4 prosent var i remisjon.

De som deltok i vektreduksjonsprogrammet, hadde også større forbedringer i blodtrykk og blodsukker. I tillegg var det færre som hadde behov for medisiner, sammenlignet med kontrollgruppen.

Andelen alvorlige hendelser, altså sykdomshendelser som førte til sykehusinnleggelse, var halvparten så mange blant de som deltok i programmet.

Kan være livsendrende

Funnene støtter eksisterende forskning som viser at vekttap og bedring fra diabetes type 2, kan forebygge eller forsinke komplikasjoner fra sykdommen.

- For de som oppnår remisjon av diabetes type 2, kan dette være livsendrende og gi større mulighet for en friskere fremtid. For de som ikke kommer i remisjon, kan det å gå ned i vekt likevel gi store helsefordeler. Det kan blant annet bedre blodsukkernivået og redusere risikoen for alvorlige diabeteskomplikasjoner som hjerteinfarkt eller slag, sier Dr. Elizabeth Robertson, direktør ved Diabetes UK i pressemeldingen.

Kilder

Referanser

  1. Newcastle University: Weight loss puts type 2 diabetes into remission for five years www.ncl.ac.uk