Informasjon

Hjernens utvikling

Hjernen formes

Ut fra nevralrøret formes det kommende sentralnervesystemet ved at cellene deler seg lokalt eller kommer vandrende fra andre steder i kroppen. Koordineringen og reguleringen av disse bevegelsene skjer ved hjelp av ulike vekstfaktorer og signalstoffer. Hvilke nerveceller som skal vandre hvor, er allerede genetisk bestemt. Men den endelige strukturen på forbindelsene mellom nervecellene bestemmes av et samspill mellom både genetiske og ytre påvirkninger (for eksempel fra naboceller).

Det meste av nevralrøret blir til ryggmargen, men lengst fremme dannes tre hjerneblærer som blir den blivende hjernens tre hovedavsnitt: forhjernen, midthjernen og bakhjernen. I svangerskapsuke seks deles forhjernen og bakhjernen seg ytterligere slik at det oppstår totalt fem hjerneblærer med hver sine funksjoner. Den fremste delen har blant annet ansvaret for tanker, følelser og personlighet, mens den bakre koordinerer muskelbevegelser, temperatur og balanse. Samtidig krummer hele embryoet seg i lengderetningen. Hodet og hjernen er i rask vekst.

Forrige side Neste side