Informasjon

Hjernens utvikling

Modningen av sentralnervesystemet

Fosterlivet legger grunnlaget for at hjernen kan kommunisere raskt med musklene og gi dem beskjed om å trekke seg samme eller å slappe av. I den andre retningen mottar sentralnervesystemet nødvendig informasjon fra sanseapparatene. De mottar signaler fra omverdenen og sender dem til hjernen via sensoriske nervefibre. Lillehjernen mottar og bearbeider disse inntrykkene og sender dem videre til sentre i hjernen. Slik kan kroppen raskt tilpasse sine bevegelser og reaksjoner til ulike situasjoner.

Hele hulrommet på innsiden av nevralrøret fylles etter hvert med spinalvæske. Den blanke vannaktige væsken fungerer som en støtdemper for hele sentralnervesystemet. I svangerskapsuke ni og ti er ryggmargen like lang som hele kroppen, altså helt til halebenet. Men ettersom virvelsøylen vokser raskere enn ryggmargen, oppstår det en lengdeforskjell. Det gjør det mulig å ta spinalvæskeprøver i korsryggen hos voksne uten å treffe selve ryggmargen.

Forrige side Neste side