Informasjon

Hjernens utvikling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Schoenwolf GC, et al. Larsen's human embryology. Churchill Livingstone 2009.
  2. Brodal P. Sentralnervesystemet. Universitetsforlaget 2010.
  3. Nesheim BI. Fosterutvikling. Store norske leksikon 2011. www.snl.no.
  4. Eriksen M, Moland M, Blaas HG, et al. Svangerskapsboken. Sandviks 2011.
  5. Stiles J, Jernigan TL. The basics of brain development. Neuropsychol Rev. 2010;20(4):327-348. doi:10.1007/s11065-010-9148-4 DOI
Forrige side