Informasjon

Blodtrykket

Høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men det er en belastende faktor for hjertet og arteriene. Hjertet må arbeide hardere for å drive blodet rundt i sirkulasjonen, noe som over tid øker risikoen for å slite ut hjertet slik at det kan oppstå hjertesvikt eller hjerteinfarkt. På samme tid representerer det høye trykket i arteriene økt risiko for skader på blodårene, noe som kan medføre blodpropp eller blødning i hjernen, hjerneslag.

Forhøyet blodtrykk er en svært vanlig tilstand. Flere hundre tusen personer behandles med blodtrykkssenkende medikamenter i Norge.

Årsakene til høyt blodtrykk er usikre. Mer enn 90 prosent av alle som undersøkes for høyt blodtrykk, har ikke noen sikker påvisbar årsak.

Høyt blodtrykk antas å være resultatet av et samspill av mange faktorer. Arv er en medvirkende årsak hos mange, og kostholdet har betydning. Enkelte nyre- og hormonsykdommer kan også gi blodtrykkstigning.

De viktigste tiltakene du kan treffe selv for å unngå høyt blodtrykk, er å ha et sunt kosthold, unngå overvekt, dempe stressnivået, samt drive med regelmessig mosjon og fysisk aktivitet. Les mer om hvordan trening påvirker blodtrykket.

Forrige side Neste side