Informasjon

Blodtrykket

Lavt blodtrykk

Lavt blodtrykk er på langt nær et så stort problem som høyt blodtrykk er, men for dem som rammes av det, er det et problem som det ofte ikke finnes noen god behandling for.

Stillingsbetinget lavt blodtrykk forekommer i alle aldersgrupper, men funnet opptrer hyppigere blant eldre, særlig blant personer som er syke eller svakelige. Tilstanden innebærer at blodtrykket går ned når du reiser deg fra liggende eller sittende til stående stilling

De mest typiske symptomene på lavt blodtrykk er svimmelhet etter å ha reist seg opp og dermed også økt risiko for fall. Lavt blodtrykk opptrer i forbindelse med mange sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag. Ved alvorlige blødninger faller blodtrykket raskt og det kan oppstå sjokk.

Forrige side Neste side