Informasjon

Endringer av sirkulasjonen til det nyfødte barnet

Ved fødselen skjer det viktige endringer i barnets hjerte og blodsirkulasjon. Disse forandringene er like nødvendige, livsviktige, som igangsettingen av barnets pustefunksjon.

Fosterets sirkulasjonssystem

Lungene og leveren har ingen viktige funksjoner i fostertiden. Derfor pumper hjertet lite blod gjennom lungene og leveren til fosteret. Motsatt må fosterhjertet pumpe masse blod gjennom morkaken (placenta) for at fosteret skal få næring og oksygen. Fosterets sirkulasjonssystem avviker således fra det fødte barnets sirkulasjonssystem.

Når det oksygenrike blodet returnerer til fosteret fra morkaken, skjer det via navlevenen. Det meste av dette blodet sendes forbi leveren via en stor blodåre som heter ductus venosus, inn i hovedvenen fra nedre del av kroppen (nedre hulvene, vena cava inferior) og til hjertet. Blodet kommer så inn i høyre forkammer (atrium) og passerer direkte over til venstre forkammer gjennom en åpning i skilleveggen mellom de to forkamrene som heter foramen ovale. Fra venstre forkammer passerer dette oksygenrike blodet ned i venstre hjertekammer (ventrikkel) og derfra ut i det store kretsløpet akkurat som hos en voksen person.

Blodet som tømmer seg i høyre forkammer fra øvre del av kroppen, gjør det gjennom den øvre hulvenen (vena cava superior). Dette blodet føres ned i høyre hjertekammer og er for det meste oksygenfattig, det har avgitt oksygen til den øvre delen av kroppen. Fra høyre hjertekammer pumpes blodet ut i lungearteriene, men ikke ut til lungene. I stedet føres blodet via en snarvei fra lungearteriene (ductus arteriosus) til den nedadstigende delen av hovedpulsåren (aorta). Blodet ledes altså forbi lungene, bare små mengder blod går til lungekretsløpet. Fra nedre del av aorta vil blodet passere via to navlearterier tilbake til morkaken, hvor det oksygenfattige blodet blir tilført oksygen og kvitter seg med karbondioksyd. Så passerer blodet på nytt gjennom navlevenen og inn i fosterkroppen.

Målinger viser at hos fosteret passerer bare vel 10 prosent av alt blodet gjennom lungene, mens etter fødselen passerer nesten alt blod gjennom lungene.

Endringer i sirkulasjonen ved fødselen

Straks etter fødselen stanser den kraftige blodstrømmen gjennom morkaken og alt blodet skal nå strømme gjennom barnets to kretsløp - det lille kretsløpet (lungesirkulasjonen) og det store kretsløpet (kroppens sirkulasjon). Dette fører til en brå og markant blodtrykksstigning - særlig i venstre forkammer og venstre hjertekammer samt i hovedpulsåren. Samtidig folder lungene seg ut, noe som gjør at lungenes blodårer åpner seg og blodtrykket i disse årene samt hjertets høyre forkammer og hjertekammer faller, noe som fører til en dramatisk økning av blodstrømmen til lungekretsløpet.

Lukning av foramen ovale

Det lave trykket i høyre forkammer og det høye trykket i venstre forkammer som skyldes trykkendringene i det lille (lungene) og det store (kroppen) kretsløpet, gjør at blodet vil tendere til å renne tilbake fra venstre forkammer gjennom foramen ovale til høyre forkammer. Konsekvensen av dette blir at foramen ovale lukker seg.

Lukning av ductus arteriosus

Åpenstående ductus arteriosus

Ductus arteriosus (se pilen på figuren) lukker seg også. Det økte trykket i aorta og det reduserte trykket i lungearteriene vil snu blodstrømmen slik at den i motsetning til i fosterstadiet, nå vil tendere til å flyte fra aorta og tilbake til lungearteriene. Men allerede noen timer etter fødselen vil muskelveggen i ductus arteriosus begynne å stramme seg kraftig, og i løpet av 1 til 8 dager vil denne sammensnøringen føre til at nesten all blodstrøm gjennom ductus arteriosus opphører. Og over de neste 1 til 4 månedene vil ductus arteriosus gro igjen. Hos 1 av noen tusen spedbarn vil ductus ikke lukke seg, det foreligger en patent ductus arteriosus, en hjertefeil.

Lukning av ductus venosus

I fosterlivet vil blodet fra organene i bukhulen føres sammen med blodet fra navlevenen og via ductus venosus føres inn i vena cava inferior og til hjertet. På den måten ledes blodet fra bukhulen forbi leveren. Like etter fødselen opphører blodstrømmen gjennom navlevenen, men det meste av blodet fra bukhulen flyter fortsatt gjennom ductus venosus og forbi leveren. I løpet av 1 til 3 timer vil imidlertid muskelveggen i ductus venosus trekke seg kraftig sammen og lukke denne blodbanen. Resultatet blir at blodet i stedet vil strømme gjennom levervenene (portavenene), inn i leveren slik at det kan avgi næring tatt opp fra tarmen, for så å føres ut til vena cava inferior og til hjertet.