Informasjon

Hva er søvn?

Søvnregulering

Hvor lenge og hvor dypt vi sover, reguleres blant annet av:

  • Søvnbehov
  • Døgnrytme
  • Vaner og atferd

Hvor mange timer du sover, er ikke nødvendigvis avhengig av hvor stort søvnunderskudd du har. Døgnrytmen har faktisk større betydning på søvnens lengde. Det vil si at om du legger deg midt på natten, vil du ofte ikke sove så mye lengre om morgenen enn om du hadde lagt deg til vanlig tid. Derimot vil søvnens dybde hovedsakelig være påvirket av antall timer søvn. Ved søvnunderskudd øker mengden dyp søvn. Den dype søvnen regnes som den viktigste i forbindelse med å føle velvære neste dag.

Forrige side Neste side