Informasjon

Hva er søvn?

Søvnstadier

Nattesøvnen deles inn i ulike stadier, N1-3 og R (REM = "rapid eye movement") søvn:

  • N1 (tidligere kalt stadium 1) er en overgangsfase mellom søvn og våkenhet
  • N2 (tidligere kalt stadium 2) omfatter rundt 50 prosent av total søvntid. N2 kalles gjerne for lett søvn
  • N3 (tidligere kalt stadium 3 og 4) er dyp søvn (deltasøvn eller slow-wave søvn)
  • R (tidligere kalt REM søvn) kjennetegnes blant annet av hurtige øyebevegelser (Rapid Eye Movements = REM). R-søvn opptrer regelmessig ca. hvert 90. minutt og varer fra få minutter opp til en time. Varigheten øker utover natten

Grunnlaget for denne inndelingen er målinger av hjernens aktivitet ved hjelp av elektroder når vi sover. Stadiene gjentas flere ganger gjennom natten.

Første 1/3 av natten domineres av stadium N3. I dette stadiet foregår oppbyggende og reparerende funksjoner i kroppen. De siste 2/3 av natten domineres av stadium N2 og R-søvn. Det fleste og lengste drømmene foregår under REM-fasen.

N1-3-søvn

Det første stadiet, N1, er overgangen fra våken tilstand til søvn. Mange vil derfor ikke betrakte dette som ordentlig søvn, men mer som en hviletilstand. En person i dette søvnstadiet vil lett kunne vekkes. Hjernens aktivitet er omtrent lik aktiviteten i våken tilstand. Puls, blodtrykk, pust, stoffskifte, muskelaktivitet minsker. Denne reduksjonen skjer gradvis fra det første til det tredje søvnstadiet.

I det andre stadiet, N2, har personen sovnet, men sover lett. Søvnen blir gradvis dypere i tredje stadium. En person vil derfor vanskeligere kunne vekkes når han er i disse stadiene. Det er søvnen i tredje stadium (deltasøvnen) som er den dypeste søvnen. Denne kan ses som lange søvnbølger når vi måler hjernens aktivitet med elektroder. De lange bølgene betyr at det er lite aktivitet i hjernen. Det er søvnen i tredje stadium som er den viktigste søvnen for god funksjon og følelse av velvære neste dag. Denne søvnen har vi mest av tidlig på natten (første tredjedel av søvnperioden), og den kan være med på å forklare hvorfor enkelte personer klarer seg bedre enn andre med lite søvn. Det er i de dype søvnfasene personer oftest går i søvne.

R-søvn

R-søvnen starter omtrent halvannen time etter at du har sovnet og varer da ca ti minutter. Varigheten av R-søvnen øker imidlertid gjennom natten slik at den mot slutten kan vare opptil 30 minutter. Fasen skiller seg fra de tre øvrige ved at det skjer en økning i hjertefrekvensen, blodtrykket og åndedrettet. Dessuten vil det være en hurtig bevegelse av øynene bak øyelokkene. Ereksjon kan også forekomme i dette søvnstadiet, dette skyldes at en rekke organer blir skyllet gjennom av blod i denne fasen, deriblant penis. Muskulaturen til en person i R-søvn vil derimot være avslappet. De fleste drømmer finner sted i denne søvnfasen, og derfor er det egentlig greit at muskler er paralysert når noen av disse finner sted - om vi skulle kunne utagere under voldsomme drømmer kunne det rammet både oss selv og sengepartner hardt.  Hjerneaktiviteten er på samme nivå som i våken tilstand, men personen vil likevel være vanskelig å vekke fra R-søvn. 

Forrige side Neste side