Nyhetsartikkel

Hvorfor gjesper vi?

Kommunikasjon

Noen forskere er mest opptatt av de sosiale sidene ved gjesping. Vi gjesper og kommuniserer slik til andre at vi opplever noe som kjedelig.

At gjesping er smittsomt er det ingen tvil om. Antagelig har du allerede gjespet et par ganger mens du leste denne artikkelen.

Å gjespe når andre gjesper er et tegn på empati. Folk som er mer empatiske, blir lettere påvirket av andres gjesping. Studier som har sett på hva som skjer i hjernen ved gjesping, har vist at hjerneområder som er involvert i sosial funksjon, aktiveres når vi ser andre gjespe. Men vi gjesper også når vi er alene.

Forrige side Neste side