Informasjon

Det medfødte immunforsvaret

Det medfødte immunforsvaret er førstelinjen i kroppens immunforsvar. Enkelte hevder at det tar seg av hele 98 prosent av fremmede mikrober.

Kroppens immunforsvar består av to hoveddeler:

  • Det medfødte eller uspesifikke forsvaret
  • Det ervervede eller spesifikke forsvaret som utvikles etter fødselen

Disse to forsvarssystemene samarbeider tett.

Det medfødte forsvaret

Det medfødte forsvaret er førstelinjen i kroppens immunforsvar. De aller fleste mikroorganismene uskadeliggjøres av det medfødte forsvaret uten at det ervervede forsvaret aktiveres. Enkelte hevder at det medfødte forsvaret tar seg av så mye som 98 prosent av fremmede mikrober. Vi skiller mellom det ytre og det indre medfødte forsvaret.

Neste side