Informasjon

Det medfødte immunforsvaret

Det medfødte immunforsvaret er førstelinjen i kroppens immunforsvar. Enkelte hevder at det tar seg av hele 98 prosent av fremmede mikrober.

Kroppens immunforsvar består av to hoveddeler:

  • Det medfødte eller uspesifikke forsvaret
  • Det ervervede eller spesifikke forsvaret som utvikles etter fødselen

Disse to forsvarssystemene samarbeider tett.

Det medfødte forsvaret

Det medfødte forsvaret er førstelinjen i kroppens immunforsvar. De aller fleste mikroorganismene uskadeliggjøres av det medfødte forsvaret uten at det ervervede forsvaret aktiveres. Enkelte hevder at det medfødte forsvaret tar seg av så mye som 98 % av fremmede mikrober. Vi skiller mellom det ytre og det indre medfødte forsvaret.

Neste side