Informasjon

Det medfødte immunforsvaret

Det medfødte immunforsvaret er førstelinjen i kroppens immunforsvar. Enkelte hevder at det tar seg av hele 98 prosent av fremmede mikrober.

Forrige side